Svoj profesionálny život som zasvätila pomoci deťom a mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením. V roku 1999 som začala s pomocou deťom. Ľudia iba neveriacky kývali hlavami, že sa mi to nepodarí. Ja som ale nevzdala. Napriek ťažkým obdobiam som vybudovala komplexný systém starostlivosti pre tých najzraniteľnejších – Dom svätej Anny v Starej Ľubovni. Spoločne hájime záujmy tých najraniteľnejších. Motto zariadenia je „nemožné sa stáva možným“. Nikdy sa nevzdávajte, lebo cieľ je určite pred vami.