Ministerstvo práce v rozpočte len presúva peniaze a nerobí sociálnu politiku

Rozpočet ninisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny nezohľadňuje dôležité skutočnosti v oblasti znižovania miery chudoby a starostlivosti o starých a chorých. Nesystémovo rozdeľuje  financie v zápase s chudobou, najmä detí v hmotnej núdzi, kam spadá viac ako 72-tisíc detí, z ktorých až 66-tisíc je nezaopatrených. Typickým príkladom nesystémového riešenia chudoby je klásť dôraz iba na dávky v hmotnej núdzi, ktoré bez systematickej práce s rodinou neprinesú lepšie výsledky vo vzdelávaní a deti následne strácajú lepšie vyhliadky pre uplatnenie sa v živote.

Čítať ďalej...

Novela o sociálnych službách má systémové vady

Novelou zákona o sociálnych službách sa do fungovania ambulantných sociálnych služieb zavádzajú zmeny, ktoré môžu spôsobiť likvidáciu zariadení ako sú napríklad denné stacionáre. Ich zmyslom je, aby odkázaný dospelý človek alebo dieťa mali možnosť ostať čo najdlhšie v domácom prostredí.
Novela mení spôsob financovania v neprospech tých denných stacionárov, ktoré sa starajú o ľudí so nižším stupňom odkázanosti. Kým doteraz tieto stacionáre dostávali od štátu 184 eur na mesiac na osobu, po novom je to už iba od 97 do 130 eur. To je finančne neudržateľné a s veľkou pravdepodobnosťou to bude znamenať zánik väčšiny z nich.

Čítať ďalej...

Smer s odstupom času "kopíruje" naše návrhy

Príplatky za prácu v noci alebo počas sviatkov a víkendov sú opodstatnené a štandardné vo väčšine vyspelých krajín sveta. Je nepochopiteľné, že najväčšia vládna strana Smer, ktorá sa tvári, že zastáva práva zamestnancov, na to prišla až po takmer desiatich rokoch vládnutia. Zarážajúce je, že keď OĽANO pred pol rokom predložilo podobný návrh, poslanci Smeru ho nepodporili, ale prišli s takmer totožným návrhom oveľa neskôr. Ak by úprimne hľadali dobro zamestnancov, ktorí si na svoje živobytie musia zarábať ťažkou nočnou prácou, urobili by všetko preto, aby náš návrh podporili. Takto sa môžeme právom domnievať, že svojou politikou nesledujú záujem bežného pracujúceho občana, ale s podobnými opatreniami prichádzajú najmä vtedy, keď to považujú z politického hľadiska za výhodné.

Čítať ďalej...