Je neprofesionálne, že minister rokuje o príplatkoch na tripartitnej úrovni až dnes

Považujem za neprofesionálne, že pán Richter rokuje na tripartitnej úrovni k príplatkom za noc, sviatky a víkendy až teraz. V novembri sa k tomuto návrhu zákona vyjadril viceprezident RÚZ a to hlavne k spôsobu predloženia tohto zákona v zmysle, že je absurdné a neakceptovateľné, že sa to deje za chrbtom tých, ktorí to majú zaplatiť.

Čítať ďalej...

Nezamestnanosť je stále vysoká lebo Ficove vlády sa boja reforiem

Minister Richter robí takmer každý mesiac tlačovú besedu, v ktorej vyzdvihuje rekordnú zamestnanosti v krajine. Pokles nezamestnanosti, ale vidíme vo všetkých krajinách V4. Dôležité je pripomenúť si, že úrady práce majú dnes desiatky miliónov na príspevky pre nezamestnaných z európskych fondov, ktoré znižujú nezamestnanosť a vytvárajú nové pracovné miesta. Vzhľadom k tomu by bolo vhodnejšie, aby pán minister predstavil príčiny a riešenia problémov spájaných so zamestnanosťou, ktorým bude Slovensko čeliť v budúcnosti.

Čítať ďalej...

Novela o sociálnych službách má systémové vady

Novelou zákona o sociálnych službách sa do fungovania ambulantných sociálnych služieb zavádzajú zmeny, ktoré môžu spôsobiť likvidáciu zariadení ako sú napríklad denné stacionáre. Ich zmyslom je, aby odkázaný dospelý človek alebo dieťa mali možnosť ostať čo najdlhšie v domácom prostredí.
Novela mení spôsob financovania v neprospech tých denných stacionárov, ktoré sa starajú o ľudí so nižším stupňom odkázanosti. Kým doteraz tieto stacionáre dostávali od štátu 184 eur na mesiac na osobu, po novom je to už iba od 97 do 130 eur. To je finančne neudržateľné a s veľkou pravdepodobnosťou to bude znamenať zánik väčšiny z nich.

Čítať ďalej...

Ministerstvo práce v rozpočte len presúva peniaze a nerobí sociálnu politiku

Rozpočet ninisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny nezohľadňuje dôležité skutočnosti v oblasti znižovania miery chudoby a starostlivosti o starých a chorých. Nesystémovo rozdeľuje  financie v zápase s chudobou, najmä detí v hmotnej núdzi, kam spadá viac ako 72-tisíc detí, z ktorých až 66-tisíc je nezaopatrených. Typickým príkladom nesystémového riešenia chudoby je klásť dôraz iba na dávky v hmotnej núdzi, ktoré bez systematickej práce s rodinou neprinesú lepšie výsledky vo vzdelávaní a deti následne strácajú lepšie vyhliadky pre uplatnenie sa v živote.

Čítať ďalej...

Smer s odstupom času "kopíruje" naše návrhy

Príplatky za prácu v noci alebo počas sviatkov a víkendov sú opodstatnené a štandardné vo väčšine vyspelých krajín sveta. Je nepochopiteľné, že najväčšia vládna strana Smer, ktorá sa tvári, že zastáva práva zamestnancov, na to prišla až po takmer desiatich rokoch vládnutia. Zarážajúce je, že keď OĽANO pred pol rokom predložilo podobný návrh, poslanci Smeru ho nepodporili, ale prišli s takmer totožným návrhom oveľa neskôr. Ak by úprimne hľadali dobro zamestnancov, ktorí si na svoje živobytie musia zarábať ťažkou nočnou prácou, urobili by všetko preto, aby náš návrh podporili. Takto sa môžeme právom domnievať, že svojou politikou nesledujú záujem bežného pracujúceho občana, ale s podobnými opatreniami prichádzajú najmä vtedy, keď to považujú z politického hľadiska za výhodné.

Čítať ďalej...