Ročné zúčtovanie by nemalo zvýšiť odvodové zaťaženie

Zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov je krok správnym smerom. Dobrým dôvodom je najmä jednoduchší a spravodlivejší výber poistného, navyše by tým malo firmám a živnostníkom ubudnúť byrokracie. 

Obávame sa však, že pod pláštikom ročného zúčtovania môže dôjsť k zvýšeniu odvodového zaťaženia podobne, ako sa to stalo pri zdravotných odvodoch. Týka sa to najmä začínajúcich podnikateľov, ďalej tých, ktorí majú sezónne podnikanie a v priebehu roka pozastavenú živnosť či žien na materskej dovolenke, ktoré by si mali platiť sociálne odvody. Tiež sa nám nepáči, že sa zúčtovanie nemá týkať zamestnancov štátu, takže umožní nízke odvody z vysokých odmien štátnych úradníkov, napríklad z tzv. zlatých padákov. To je nespravodlivé a podporuje štátny papalášizmus. Ročné zúčtovanie sa podľa plánov malo zaviesť už skôr a terajšie zdržovanie budí podozrenie, že ho chce Sociálna poisťovňa využiť na ďalšie nákupy veľkých objemov počítačovej techniky a softvéru, ktoré sú zvyčajne málo transparentné a predražené.

 

REAKCIA NA:

Vážny: Ročné zúčtovanie od budúceho roka určite nestihneme

Vláda pripravuje ročné zúčtovanie sociálnych odvodov. Aký je pohľad Sociálnej poisťovne?

V zásade vnímam ročné zúčtovanie ako medzistupeň k Unitasu (jednotný výber daní a poistného, pozn. TREND). Rešpektujem, že štát chce zamedziť optimalizácii odvodov. Dokonca ma veľmi prekvapilo, až aké optimalizácie sa dejú – tristo až päťsto subjektov sa v inkriminovaných mesiacoch hýbe vo výške príjmu 200- až 400-tisíc eur. Ale odvody zaplatia len z maximálneho vymeriavacieho základu. Takže ambícia je správna. Nie som však presvedčený, že ho treba realizovať v takej podobe, v akej je teraz na stole.

 Čo konkrétne vám prekáža?

Môj názor je, že to treba urobiť podstatne jednoduchšie a tak, aby z toho aj poistenci mali určité benefity. Lebo tak, ako je to navrhnuté, sú veľmi malé až žiadne. Benefity, ktoré mám ja na mysli, spočívajú najmä v zjednodušení agendy. Okrem toho je nereálne, ako je to dnes navrhnuté, aby Sociálna poisťovňa vedela zabezpečiť ročné zúčtovanie od januára 2019.

Prečo?

Ročné zúčtovanie sa dotkne v rôznom rozsahu 22 informačných systémov zo 48 systémov Sociálnej poisťovne. Navyše, v niektorých systémoch sa nám končia v septembri, októbri zmluvy a musíme robiť verejné obstarávanie. Okrem toho, môžeme začať s prípravou len vtedy, keď budeme mať vysokú mieru istoty, že zákon bude schválený. Vieme risknúť to, že začneme nejaké roboty, keď ho schváli vláda, tam už je vysoká miera istoty.

Naplno by sme mali začať až vtedy, keď ho podpíše prezident, ale taký časový komfort si nevieme dovoliť. No aj tak potrebujeme mať definitívne paragrafové znenie, čo od nás štát v ročnom zúčtovaní vyžaduje, aby sme vedeli urobiť procesný model. My totiž nemôžeme dať paragrafové znenie zhotoviteľovi, musíme mu zákon preložiť, povedať, čo chceme. To trvá štyri až päť mesiacov. Naši zamestnanci hovoria o šiestich mesiacoch, vieme to však skrátiť na štyri mesiace. Následne, keď budeme mať procesný model, vieme ho posunúť zhotoviteľovi. A on – ten najdôležitejší, ktorý robí jednotný výber poistného, hovorí, že potrebuje 19 mesiacov.

Vieme to tam skrátiť na 14 mesiacov. A tak vieme zúčtovanie zabezpečiť od januára 2020. To znamená, že v roku 2020 bude zber dát po novom a v 2021 ich už budeme konkrétne vyhodnocovať. Keď som takéto časové relácie predostrel, tak sa začala diskusia a hľadáme cestu, čo s tým ideme urobiť. Ja navrhujem: poďme to zjednodušiť, poďme sa zamyslieť nad tým, čo ponúkneme – najmä v benefitoch.

Zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov je krok správnym smerom. Dobrým dôvodom je najmä jednoduchší a spravodlivejší výber poistného, navyše by tým malo firmám a živnostníkom ubudnúť byrokracie. 

Obávame sa však, že pod pláštikom ročného zúčtovania môže dôjsť k zvýšeniu odvodového zaťaženia podobne, ako sa to stalo pri zdravotných odvodoch. Týka sa to najmä začínajúcich podnikateľov, ďalej tých, ktorí majú sezónne podnikanie a v priebehu roka pozastavenú živnosť či žien na materskej dovolenke, ktoré by si mali platiť sociálne odvody. 
Tiež sa nám nepáči, že sa zúčtovanie nemá týkať zamestnancov štátu, takže umožní nízke odvody z vysokých odmien štátnych úradníkov, napríklad z tzv. zlatých padákov. To je nespravodlivé a podporuje štátny papalášizmus. 
Ročné zúčtovanie sa podľa plánov malo zaviesť už skôr a terajšie zdržovanie budí podozrenie, že ho chce Sociálna poisťovňa využiť na ďalšie nákupy veľkých objemov počítačovej techniky a softvéru, ktoré sú zvyčajne málo transparentné a predražené.
 
Zdroj: MPSVaR