Štát sužuje odliv mozgov

Nový mesiac a ďalšia tlačovka o znižovaní nezamestnanosti. Na druhej strane tu máme aj problém neúspešnej podpornej schémy vlády na návrat odborníkov zo zahraničia. Štát sužuje odliv mozgov. Podľa informácií týždenníka Trend, sa na Slovensko v minulom roku cez podpornú schému vrátilo iba 5 odborníkov.

Rastúca úroveň miezd bude postupne vytláčať zo slovenskej ekonomiky výrobné a montážne firmy s nízkou pridanou hodnotou. Na ich miesto by mohli nastúpiť kvalifikovaní odborníci, ktorí by pomohli tvoriť také pracovné miesta, ktoré sa neotrasú ani v čase krízy. Ľudia schopní zastávať takéto pozície pre slabé uplatnenie, korupciu, rodinkárstvo, slabú vymožiteľnosť práva zo Slovenska skôr odchádzajú.

REAKCIA NA:

Nezamestnanosť na Slovensku dosiahla historické minimum

Miera evidovanej nezamestnanosti poklesla v januári o 0,06 percentuálneho bodu na 5,88 %. Celková nezamestnanosť dosiahla 7,12 % a medziročne sa tak znížila o takmer 3 percentuálne body. Z evidencie odišli najmä dlhodobo nezamestnaní a pribudlo viac ako 5 500 voľných pracovných miest. Pozitívne sa vyvíja nezamestnanosť aj v najmenej rozvinutých regiónoch.

Zdroj: MPSVaR