Vláda sa nezastala našincov pracujúcich v Rakúsku dostatočne

Slovensko musí vyjadriť jasné kritické stanovisko k rakúskemu návrhu, ktorý má mať dopad aj na ľudí od nás. Do Rakúska odišlo alebo dochádza za prácou veľa ľudí. Návrh rakúskeho zákona upravuje výšku rodinných prídavkov  pracujúcich cudzincov, ktorých deti nežijú v Rakúsku, čím ich diskriminujú v porovnaní s ich zahraničnými kolegami.

Čítať ďalej...

Richter nariadením opravuje nepripravenú novelu zákona o sociálnych službách

Minister práce Ján Richter prichádza z návrhom nariadenia, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou na rok 2019. Nariadenie prichádza len 4 mesiace po uvedení novely zákona o sociálnych službách do platnosti, čo dokazuje, že novela nebola pripravená správne, systémovo a v prospech odkázaných občanov. Po niekoľkých mesiacoch reagujú na aplikačnú prax a zmeny ako zvýšenie minimálnej mzdy alebo zvyšovanie nákladov, o ktorých ale vedeli pred schválením novely zákona. Je to dôkaz, že na MPSVaR pravá ruka nevie čo robí ľavá.

Čítať ďalej...

Pred rokmi Fico hovoril o potravinových balíčkoch ako o ponižujúcej pomoci. Dnes mu to nevadí

V tomto období sa spustila ďalšia fáza distribúcie potravinových balíčkov, ktoré smerujú prevažne na východ krajiny. Premiér Fico sa pravidelne chváli, ako sa našej ekonomike darí a aké skvelé výsledky dosahujeme. Bohužiaľ, 85-tisíc potravinových balíčkov pre 36-tisíc rodín na pokraji chudoby vravia o inom.

Projekt potravinovej pomoci je určený najodkázanejším osobám a je financovaný Európskou úniou. V balíčku je 21 základných potravín, pričom prijímateľov určuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Veľmi dobre si pamätáme na postoj premiéra počas svojho pôsobenia v opozícii, kedy ostro kritizoval takúto podporu. Sám tvrdil, že Slovensko nie je rozvojová krajina, v ktorej sú ľudia odkázaní na takúto ponižujúcu pomoc. Teraz, keď sa nám podľa neho darí, je to zrazu v poriadku.

Čítať ďalej...

Zamestnancov verejnej správy vláda chlácholí sľubmi

Expremiér Robert Fico viackrát verejne prisľúbil, že platové tarify verejných zamestnancov budú upravené od januára 2019. Minister práce Ján Richter už 23. novembra 2017 deklaroval, že nemá záujem na tom, aby boli zamestnanci štátnej a verejnej správy ohodnotení horšie, ako súkromná sféra, ktorá ponúka lepšie podmienky.

Čítať ďalej...

Štát sužuje odliv mozgov

Nový mesiac a ďalšia tlačovka o znižovaní nezamestnanosti. Na druhej strane tu máme aj problém neúspešnej podpornej schémy vlády na návrat odborníkov zo zahraničia. Štát sužuje odliv mozgov. Podľa informácií týždenníka Trend, sa na Slovensko v minulom roku cez podpornú schému vrátilo iba 5 odborníkov.

Rastúca úroveň miezd bude postupne vytláčať zo slovenskej ekonomiky výrobné a montážne firmy s nízkou pridanou hodnotou. Na ich miesto by mohli nastúpiť kvalifikovaní odborníci, ktorí by pomohli tvoriť také pracovné miesta, ktoré sa neotrasú ani v čase krízy. Ľudia schopní zastávať takéto pozície pre slabé uplatnenie, korupciu, rodinkárstvo, slabú vymožiteľnosť práva zo Slovenska skôr odchádzajú.

Čítať ďalej...