17 máj 2016

Ôsmaci ZŠ Komenského v parlamente

"Na pôde parlamentu som dnes privítala žiakov ôsmeho ročníka ZŠ Komenského v Starej Ľubovni, ktorí sa zároveň zúčastnili 4. schôze NR SR. Spoločne sme si pozreli priestory parlamentu, priblížila som im spôsob hlasovania..."

Čítať ďalej...

13 máj 2016

Rola matky v našich rodinách

S rodičmi detí a mladých so zdravotným znevýhodnením navštevujúcich zariadenie Dom sv. Anny, sme spoločne diskutovali o súčasnom sociálnom systéme a možnostiach jeho zlepšenia, pri príležitosti Dňa Matiek.

Čítať ďalej...

09 máj 2016

Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnil záverečné odporúčania pre Vládu SR

Záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pre vládu SR odrážajú potreby zmien v mnohých oblastiach života osôb so zdravotným postihnutím. Sú výsledkom konštruktívneho dialógu a niekoľkoročnej práce tímu Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR a ďalších mimovládnych organizácii.

Čítať ďalej...