19 október 2017

Návrh Jurinovej a Gaborčákovej na pomoc opatrovateľom a asistentom ZŤP koaliční poslanci schválili až potom, ako si ho privlastnili

Poslankyne hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Soňa Gaborčáková a Erika Jurinová ešte v septembri upozornili na nespravodlivosť zo strany štátu voči opatrovateľom a asistentom zdravotne ťažko postihnutých. Ich návrhmi zákonov sa koaliční poslanci inšpirovali až teraz.

Čítať ďalej...

03 október 2017

Odborná diskusia k novele zákona o sociálnych službách splnila svoj účel

Podľa poslankyne hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Sone Gaborčákovej nie je súčasný návrh zákona o sociálnych službách systémovým riešením. „Tento návrh nedokáže zabezpečiť kvalitu poskytovanej sociálnej služby pre odkázaného občana za primeranú cenu,“ povedala S. Gaborčáková a upozornila, že financovanie sociálnych služieb rastie zároveň so starnúcim obyvateľstvom, nesúvisí so štedrosťou ministerstva voči poskytovateľom služieb. „Dnes je v zariadeniach viac ako 60-tisíc odkázaných osôb a ďalších takmer 8-tisíc je na čakacích listinách. Preto sa pýtam na základnú vec, ako sa ministerstvo na starnutie pripravovalo?,“ pýta sa Gaborčáková, ktorá zároveň tvrdí, že na rozdiel od autizmu či detskej mozgovej obrny sa starnutie a starostlivosť o starších ľudí dá predpokladať.

Čítať ďalej...

27 september 2017

GABORČÁKOVÁ NA PRIPRAVOVANOM KOLOKVIU O DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI OČAKÁVA AKTÍVNU ÚČASŤ MINISTERSTVA

Poslankyňa hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) a členka výboru pre sociálne veci Soňa Gaborčáková organizuje kolokvium s názvom „Dlhodobá starostlivosť o odkázaných ľudí na Slovensku“. Z odborných diskusií má vyplynúť zhrnutie pripomienok a ich následné zapracovanie do pozmeňujúcich návrhov k novele zákona o sociálnych službách.

Čítať ďalej...

19 september 2017

Richtera pri odvolaní podržala koalícia. Kto podrží chorých a starých?

V priebehu posledných dní sme boli svedkami divadla koalície pri odvolávaní ministra Richtera. Okrem tak diskutovanej a medializovanej kauzy Čistý deň, pri ktorej pochybil, dnes predkladá novelu zákona o sociálnych službách, ktorá má dopad na desaťtisíc ľudí. Aj keď pána ministra koalícia podržala, obávam sa toho,  kto podrží chorých, starých a všetkých, ktorí sú na poskytované sociálne služby odkázaní.

Čítať ďalej...

04 august 2017

Zlyháva starostlivosť o chronicky chorých ľudí. Prečo to štát nezaujíma?

Množstvo mediálnych reportáži a výstupov za posledné obdobie dokazuje, že starostlivosť o ľudí odkázaných na pomoc iných v našom štáte zlyháva. Je možné, aby krajina, ktorá sa hrdí tým, že má nižšiu nezamestnanosť ako vo Fínsku, nedokázala zabezpečiť kvalitu poskytovania sociálno-zdravotných činností pre chronicky chorých, ležiacich a odkázaných? Je to spôsobené tým, že investujeme málo peňazí alebo skôr tým, že systém starostlivosti je zastaraný a nezohľadňuje trendy, ktoré našu krajinu čakajú?

Čítať ďalej...