04 august 2017

Zlyháva starostlivosť o chronicky chorých ľudí. Prečo to štát nezaujíma?

Množstvo mediálnych reportáži a výstupov za posledné obdobie dokazuje, že starostlivosť o ľudí odkázaných na pomoc iných v našom štáte zlyháva. Je možné, aby krajina, ktorá sa hrdí tým, že má nižšiu nezamestnanosť ako vo Fínsku, nedokázala zabezpečiť kvalitu poskytovania sociálno-zdravotných činností pre chronicky chorých, ležiacich a odkázaných? Je to spôsobené tým, že investujeme málo peňazí alebo skôr tým, že systém starostlivosti je zastaraný a nezohľadňuje trendy, ktoré našu krajinu čakajú?

Čítať ďalej...