Neefektívne repasy, ľudia pracujúci na dohodu a obstarávania šité na mieru

Najvyšší kontrolný úrad si posvietil na projekt REPAS, ktorý je zameraný na rekvalifikáciu ľudí. Efektívnosť tohto národného programu je nižšia ako 50 %. Teda viac ako polovica podporených klientov na úradoch práce sa neuplatnila na trhu do pol roka po ukončení rekvalifikácie. 

Riziko, na ktorý upozornila aj Národná autorita pre externú kontrolu je spojené s vysokým počtom zamestnaných na dohodu a nie na pracovný pomer. Z celkového počtu 326 314 poistencov Sociálnej poisťovne, ktorým vznikla prvá registrácia v nej, bolo 205 938 ľudí zamestnaných na dohodu a týka sa to aj značnej časti absolventov projektu REPAS. Politika trhu práce tak nie je dlhodobo udržateľná.

Ďalším zaujímavým faktom sú obstarávania vyhlásené v januári na nájdenie dodávateľov, ktorí budú riadiť i dlhodobo nezamestnaným ľudom, kde v prepočte rátajú so sumou 99 eur na hodinu. Základnou požiadavkou je certifikát FECBOP, vydaného Európskou federáciou centier karierového poradenstva, v ktorom zástupcom pre Slovensko je pán, ktorý podľa profilu figuroval v tom čaše vždy ako  zamestnanec ÚPSVaR. Podľa tohto modelu zamestnanec ÚPSVaR rozdá certifikáty a firmy sa následne môžu uchádzať o zákazku. Všetky spomínané skutočnosti ma naďalej utvrdzujú v tom, že ministerstvo práce pod vedením ministra Richtera zlyháva aj v oblasti prognózovania dlhodobej udržateľnosti zamestnávania ľudí na Slovensku. Riziko ekonomiky Slovenska je, že vláda vsadila na jednu kartu “automobilový priemysel”. Ak ten začne mať problém s vysokými mzdami či kvalifikovanou silou, zbalí kufre a odíde. To, že nám škodí jednostranne orientovaný priemysel je preukázateľné už dnes na východe a juhu Slovenska. Tým, že tam nie je automobilka je tam najviac dlhodobo nezamestnaných.

 

MOJE VYSTÚPENIE V ROZPRAVE NR SR (dňa 26.3.2018)

Čo sa týka oblasti zamestnanosti, tak patrí, zamestnanosť patrí medzi výstavnú skriňu ministra Richtera a tiež vlády. Avšak musíme si povedať aj fakty, ktoré každý mesiac na tlačovkách nepočujeme. Efektívnosť národného programu Repas, ktorý je zameraný na rekvalifikáciu ľudí, je nižšia ako 50 %. Viac ako teda polovica si do polroka napriek nízkej nezamestnanosti v našej krajine nedokázala nájsť prácu, aj keď absolvovali preškolenia. Také sú výsledky kontrol NKÚ, ktorý si na tento projekt posvietil. Národná autorita pre externú kontrolu upozorňuje na riziká spojené s vysokým počtom zamestnaných na dohodu. Toto je veľmi podstatné, na dohodu, nie na pracovný pomer. Z celkového počtu 326 314 poistencov Sociálnej poisťovne, ktorý vznikla prvá registrácia v nej, bolo 205 938 ľudí zamestnaných na dohodu a týka sa to v značnej miere absolventov projektu Repas. Úrady práce nedokážu alebo nechcú viesť ani dokonca evidenciu uchádzačov, ktorí sa do 6 mesiacov zamestnali a zostali zamestnaní aj po uplynutí tejto doby. Takáto politika trhu práce nie je dlhodobo udržateľná, ak bude postavená na dohodách, nie na pracovných zmluvách.


Ctená nová vláda a pán staronový minister práce, pýtam sa, čo máte v programovom vyhlásení vlády ako opatrenia na túto skutočnosť, aby sme len nevyhadzovali tých ľudí, ale reálne mali pracovný pomer? Nič. Len počty, ktoré tlačíte dole, ale na riziká spojené s udržateľnosťou pracovných miest nemáte žiadne opatrenie, pretože túto skutočnosť do úvahy vôbec neberiete. Dôkazom toho je, že v januári vyšlo vo Vestníku obstarávania ministerstva práce, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny hľadalo dodávateľov, čo budú riadiť dlhodobo nezamestnaných pre svoju podriadenú organizáciu ÚPSVaR, ktorá to bude platiť z eurofondov a na ktoré mu poskytne ministerstvo 15 mil. eur. Keď si pozriete podklady a počty hodín, tak to vyzerá, že rátajú s cenou 99 eur za hodinu poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných ľudí. Základnou požiadavkou je certifikát FECBOP, vydaného Európskou federáciou centier karierového poradenstva, čo je lobingová organizácia. Zástupcom tejto organizácie na Slovensku je pán, ktorý podľa profilu figuruje ako zamestnanec ÚPSVaR, takže ak tomu dobre rozumiem, zamestnanec ÚPSVaR rozdá certifikáty a firmy sa následne môžu uchádzať o zákazku. Schválil to riadiaci orgán operačného programu, teda ministerstvo práce pod vedením ministra Richtera.
Zaujímavé je, že napríklad minimálna lehota na predkladanie je podľa zákona 35 dní, oni tam dali 32 dní. V každom prípade, aj keby všetko bolo v súlade so zákonom a skutok sa nestal, výsledok je, že opäť budeme platiť za činnosť, nie za výsledok. A pred chvíľou som vlastne hovorila o tom, aké (správne "aký") je neefektívny Repas.
Toto všetko ma naďalej utvrdzuje v tom, že ministerstvo práce pod vedením ministra Richtera zlyháva aj v oblasti dlhodobej udržateľnosti zamestnávania ľudí na Slovensku. Podľa môjho názoru sme takto nezmyselne premárnili aj šancu na obsadenie voľných pracovných miest na Slovensku Slovákmi, a preto je teraz väčší dopyt po cudzincoch. Aj keď nehovorím, že aj tak by po nich ten dopyt bol.