Ak pripravované sociálne balíčky budú nesystémové ako akčné plány, môžeme to na Slovensku zabaliť

Za „pontifikátu“ ministra práce Richtera sa s chudobou na Slovensku poriadne nezatočilo. Bez rozdielu veku patria do skupiny odkázaných v hmotnej núdzi starí, mladí i deti. Ja som svoju pozornosť zamerala na najzraniteľnejších.

Vyše 63-tisíc nezaopatrených detí sa nachádza v núdzi. Takmer 52-tisíc detí je odkázaných na poberanie dotácií na stravu. Ako ďalej vyplýva zo štatistík ústredia práce, najviac ľudí bolo na dávky odkázaných už tradične v okresoch východného Slovenska, kde údajne nič nie je. Stačí ak je nezamestnaný jeden z rodičov a chudoba detí sa prehlbuje. Predstierame opatrenia, ktoré majú riešiť chudobu, regionálne rozdiely, avšak občania ich reálne nepociťujú. Akčných plánov ma vláda priveľa. Bohužiaľ v nich chýbajú systémové riešenia zamerané proti cykleniu chudoby a udržania zamestnanosti po skončení dotácií, úľav, či iných foriem podpor. Peňazí dávame pomerne dostatok. Avšak výsledky sú neadekvátne výdavkom. Takýto spôsob dotovania je dlhodobo neudržateľný. Viac ako 600 tisíc obyvateľov na Slovensku je ohrozených chudobou. Najviac sa to týka detí do 18 rokov a rodín s 2 a 3 deťmi. 

Ak by malo naše hnutie ministerstvo práce, riešenie materiálnej chudoby a existenčného minima by sme videli cez zavádzanie takých troch riešení:

1. Zavedenie koordinovaného ochranného systému v boji proti chudobe, ktorý bude priamo podliehať ministrovi. Prioritne sa bude realizovať formou konkrétnych služieb, nie sociálnymi dávkami.


2. Zavedenie koncepcie opatrení proti energetickej chudobe. Mať teplo a svetlo pre ľudí za dostupnú cenu.

3. Distribúcia potravín cez mnou nazvané secondhandy potravín, nie cez príspevok na dotáciu na stravu detí, z ktorého sa deti z hmotnej núdze dnes najedia iba raz denne, a to v školskej jedálni. Našim cieľom je, aby 64-tisíc detí, ktorých dnes je v hmotnej núdzi, napriek tomu, že sa hlásime k jadru Európy, dostali túto stravu viackrát denne a rozšírili by sme dostupnosť trvanlivých potravín cez tieto potraviny aj rodinám ohrozeným chudobou, a nie nesystémovými potravinovými balíčkami, ako je to v súčasnosti cez eurofondy.