Pôdohospodárstvo

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlametntná tlač:

 890
Dátum doručenia: 23.2.2018
Navrhovateľ:  J. Budaj, E. Červeňáková, M. Fecko, S. Gaborčáková, G. Grendel, E. Heger, J. Marosz, M. Krajčí, J. Lukáč, I. Matovič, N. Milanová, S. Shahzad, M. Sopko, A. Suchánek, A. Verešová, V. Remišová

 

Cieľom návrhu zákona je prostredníctvom novelizácie zákona o štátnom podniku, zákona o lesoch, zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov zvýrazniť toto osobitné postavenie štátneho podniku Lesy SR, a to predovšetkým:

  1. zakotvením nových princípov správy lesného a iného majetku vo vlastníctve štátu a etických štandardov, ktoré musí tento podnik a jeho predstavitelia a zamestnanci dodržiavať,
  2. zavedením nových vnútorných mechanizmov rozhodovania a kontroly rozhodovania podniku s výrazným posilnením postavenia dozornej rady na úkor zakladateľa a riaditeľa podniku, a to aj s priamym vstupom prezidenta SR, a vlády SR do týchto mechanizmov,
  3. zakotvením prísnejšej zodpovednosti riaditeľa a členov dozornej rady za škodu, ktorú môžu svojím rozhodovaním spôsobiť,
  4. vytvorením nových orgánov podniku v podobe etickej rady a spoločenskej rady, do ktorých fungovania sa môžu zapojiť nielen zamestnanci podniku, ale aj široká, najmä odborná verejnosť,
  5. vylúčením alebo obmedzením nakladania s lesným majetkom vo vlastníctve  n štátu, a to najmä pokiaľ ide o prevod a nájom takéhoto majetku, ako aj nakladanie s ostatným majetkom štátu s dôrazom na ochranu lesníckych pamiatok a významných lesníckych miest a s cieľom zlepšiť hospodárenie štátneho podniku.

Celý legislatívny proces