Životné prostredie

 

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 73 
Dátum doručenia: 29. 4. 2016 
Navrhovateľ: poslanci NR SR (Ľ. Galko, J. Rajtár, E. Jurzyca, J. Kiššová, I. Matovič, J. Mihál) 

V NR SR bol dňa 20.05.2016 predložený do rozpravy návrh zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, ktorý predložila skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Jeho zámerom je umožniť predaj potravín po uplynutí minimálnej doby trvanlivosti s cieľom znížiť mieru plytvania prírodnými zdrojmi, ako aj zabezpečiť zvýšenie dostupnosti potravín pre osoby, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu ocitli vo finančnej tiesni.

Predkladatelia upozorňujú na závažný terminologický rozdiel medzi dátumom minimálnej trvanlivosti a dátumom spotreby. Zatiaľ čo pri prekročení dátumu spotreby hrozí riziko bezprostredného ohrozenia zdravia obyvateľa (napr. pri mäse), pri dátume minimálnej trvanlivosti ide najmä o trvanlivé potraviny (napr. cestoviny, ryža a pod.) ktoré majú dobu minimálnej trvanlivosti aj niekoľko mesiacov alebo rokov a pri ktorých neplatí, že v prvých dňoch po jej uplynutí sú už nepožívateľné. Dobu minimálnej trvanlivosti zákon definuje ako dátum, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje vlastnosti.

„Laboratórne skúšky trvanlivých potravín ani 3 mesiace po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti neodhalili zmeny v bezpečnosti, kvalite a ani chuti testovaných potravín.“

(Zdroj: http://euractiv.sk/clanky/potravinarstvo/uplynutie-minimalnej-trvanlivosti-neznamena-koniec-kvality-bezpecnosti/)

„Európska komisia odhaduje, že obyvatelia Únie ročne vyhodia takmer 89 miliónov ton potravín, ktoré nespotrebujú. Na jedného obyvateľa tak pripadá asi 179 kg vyhodených potravín, pričom dve tretiny z toho sú stále požívateľné. Predpokladá sa, že súčasný trend bez prijatia vhodných opatrení povedie do roku 2020 k zvýšeniu vyhodeného odpadu z potravín o 40 % na 126 miliónov ton ročne.“

(Zdroj: http://euractiv.sk/clanky/zivotne-prostredie/ep-chce-ukoncit-plytvanie-potravinami-018481/)

Obmedzenosť prírodných zdrojov, energetická náročnosť výroby potravín nás nútia zamyslieť sa nad dnešným nehoráznym plytvaním a drancovaním prírodných zdrojov. Obmedzené finančné možnosti rôznych charitatívnych organizácií prevádzkujúcich vývarovne, ale aj rastúce ekologické povedomie sú podľa názoru predkladateľov dostatočnou spoločenskou objednávkou na predloženie a schválenie takéhoto návrhu zákona.

Jedným z nástrojov, ako predchádzať tvorbe potravinového odpadu, je umožniť darovanie alebo predaj tovaru, ktorému vypršala doba minimálnej trvanlivosti. Slovensko je jednou z dvoch krajín EÚ, kde nie je povolená ani jedna z uvedených možností. Ukazuje sa ale, že spotrebitelia naďalej nedokážu odlíšiť rýchlo sa kaziace potraviny, ktoré sa označujú dátumom spotreby, a trvanlivé potraviny, u ktorých stačí uviesť dobu minimálnej trvanlivosti. Príkladom je Potravinová banka Slovenska, ktorá zhromažďuje potraviny zadarmo, skladuje a prideľuje ich humanitárnym a charitatívnym organizáciám, ktoré poskytujú potravinovú pomoc ľuďom v núdzi.

„Podľa môjho názoru, hlavným dôvodom návrhu zmeny zákona je, že Európska únia patrí medzi najväčších svetových producentov potravinového odpadu. Ľudia nepoznajú rozdiel medzi označeniami „dátum spotreby“ a „dátum minimálnej trvanlivosti“. Slovensko sa zatiaľ zaraďuje ku krajinám, kde tieto potraviny musia obchodníci povinne zlikvidovať a prípadne sú aj finančne postihovaní. V súvislosti s týmto chcem poukázať na informáciu štatistického úradu, že rizikom chudoby bolo v minulom roku ohrozených 640 tisíc osôb. Oproti roku 2014 stúplo riziko chudoby v domácnosti s troma a viac deťmi o 4,5 %. Chcela by som týmto vyzvať aj koalíciu, aby si privlastnili túto problematiku a pomohli tým najchudobnejším“.

 EP chce ukončiť plytvanie potravinami

 Uplynutie minimálnej trvanlivosti neznamená koniec kvality a bezpečnosti

Celý legislatívny proces