Category Archives: V médiách

Novelou sa majú odstrániť znevýhodnenia ľudí trpiacich autizmom alebo Aspergerovým syndrómom. Návrh zákona nezaradenej poslankyne Sone Gaborčákovej o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) definitívne schválil parlament. A to aj napriek výhradám Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR). Novela má odstrániť znevýhodnenia Za návrh hlasovalo 123 zo 129 prítomných poslancov. Novelou sa majú odstrániť znevýhodnenia ľudí trpiacich autizmom alebo Aspergerovým syndrómom, ktoré nastávajú v aplikačnej praxi. „Ďakujem všetkým poslancom naprieč politickým spektrom, že podporili tento môj boj pre tých najzraniteľnejších. Už tri roky upozorňujem v Národnej rade na to, že ľudia so zdravotným znevýhodnením sú taktiež medzi nami a ak to je v našich silách, tak im pomáhajme,“ poznamenala Gaborčáková. Poslankyňa okrem iného považuje za veľmi dôležitý posun, že zásluhou tejto novely sa zvýši percentuálna miera funkčnej poruchy u autistov a Aspergerov syndróm sa dopĺňa ako komplexná porucha. „Ľudia, ktorí potrebujú pomoc, ju aj reálne dostanú,“ zdôraznila.…

Read more

Hovorí o malom zázraku. Opozičnej poslankyni sa podarilo presadiť zmeny pre ľudí trpiacich autizmom alebo Aspergerovým syndrómom. S obrovskou podporou takmer všetkých prítomných prešiel návrh, ktorý má zlepšiť dostupnosť kompenzačných príspevkov. Títo pacienti dostanú napríklad aj preukaz ťažko zdravotne postihnutého a budú môcť parkovať na vyhradených miestach pre invalidov. Opozičné návrhy prechádzajú v parlamente iba výnimočne. Zdroj: TV Markíza, 18.10.2019. Prezrieť si reportáž

Spôsob výpočtu minimálneho dôchodku na Slovensku sa má zmeniť. Parlamentný sociálny výbor odobril na ďalšie prerokovanie novelu zákona o sociálnom poistení z dielne poslancov koaličnej SNS. Novelou chcú docieliť, aby dochádzalo k rýchlejšiemu medziročnému rastu tejto dôchodkovej dávky. Nezaradený poslanec Jozef Mihál však upozorňuje na negatívny vplyv novely na verejné financie. Výhrady k novele mali aj ďalší poslanci. V súčasnosti je základný minimálny dôchodok stanovený ako 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Poslanci navrhujú stanoviť základný minimálny dôchodok ako 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve. „V dôsledku tejto zmeny budú mať všetci poberatelia minimálneho dôchodku okamžite od nadobudnutia účinnosti tohto návrhu zákona v roku 2021 vyplácanú vyššiu dôchodkovú dávku, ako by mali v prípade zachovania pôvodného spôsobu výpočtu základného minimálneho dôchodku,“ tvrdí Magdaléna Kuciaňová (SNS), jedna z predkladateľov novely. Poslanci navrhujú základnú sumu minimálneho dôchodku naviazať namiesto určeného percenta sumy životného minima pre…

Read more

Chce zmeniť percentuálnu mieru funkčnej poruchy pri zdravotnom postihnutí, doplniť Aspergerov syndróm ako komplexnú poruchu, rovnako sa má okrem autizmu zaradiť aj k duševným poruchám. Parlamentný finančný výbor odobril návrh opozičnej nezaradenej poslankyne Sone Gaborčákovej o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP). Chce ním odstrániť znevýhodnenia ľudí trpiacich autizmom alebo Aspergerovým syndrómom, ktoré nastávajú v aplikačnej praxi. Gaborčáková navrhuje upraviť niekoľko oblastí. Chce zmeniť percentuálnu mieru funkčnej poruchy pri zdravotnom postihnutí, doplniť Aspergerov syndróm ako komplexnú poruchu, rovnako sa má okrem autizmu zaradiť aj k duševným poruchám a poruchám správania. Týmto ľuďom chce pomôcť aj pri nadmernom opotrebovaní obuvi, šatstva, bielizne a bytového zariadenia. Okrem toho chce explicitne uviesť autizmus a Aspergerov syndróm medzi zdravotné postihnutie na účely priznania parkovacieho preukazu, ako aj precizovať preukazovanie nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, ide o tzv. príspevok na benzín, ktoré fyzická…

Read more

Stanovenie výšky minimálnej mzdy na rok 2021 by malo byť primárne založené na dohode sociálnych partnerov – teda na zástupcoch zamestnancov a zamestnávateľov. Ak sa nedohodnú do 15. júla, minimálna mzda sa má stanoviť na základe nového vzorca. Kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia Parlamentný finančný výbor odobril návrh opozičnej nezaradenej poslankyne Sone Gaborčákovej o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP). Chce ním odstrániť znevýhodnenia ľudí trpiacich autizmom alebo Aspergerovým syndrómom, ktoré nastávajú v aplikačnej praxi. Gaborčáková navrhuje upraviť niekoľko oblastí. Chce zmeniť percentuálnu mieru funkčnej poruchy pri zdravotnom postihnutí, doplniť Aspergerov syndróm ako komplexnú poruchu, rovnako sa má okrem autizmu zaradiť aj k duševným poruchám a poruchám správania. Týmto ľuďom chce pomôcť aj pri nadmernom opotrebovaní obuvi, šatstva, bielizne a bytového zariadenia. Okrem toho chce explicitne uviesť autizmus a Aspergerov syndróm medzi zdravotné postihnutie na účely priznania parkovacieho preukazu, ako aj precizovať preukazovanie nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu…

Read more

Naopak netradičnú podporu získal opozičný zákon, ktorý by mal pomôcť rodinám pacientom s diagnózou Aspergerov syndróm. Podrobnosti pridá už naša kolegyňa Lucia Stráňavová: Z tohto výsledku sa teší nielen opozičná poslankyňa, ale isto i rodičia detí, ktoré majú Aspergerov syndróm, keďže táto diagnóza je stále častejšia za ostatné roky a skutočne rodičia v mnohých prípadoch sú odkázaní a potrebovali by pomôcť štátu a nemajú nárok. „Im budú priznávať ZŤP preukazy, parkovacie preukazy taktiež vlastne budú mať nárok keď budú deti v celoročných pobytoch tak budú mať nárok na príspevok na opatrovanie, bielizne, ale aj ďalšie veci, ktoré skvalitnia život tomu autistickému dieťaťu.“   Zdroj: Noviny o 17:00, TV JOJ, 25.09.2019. Prezrieť celú reportáž.

Návrh zákona nezaradenej poslankyne Sone Gaborčákovej o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) sa v stredu dostal do druhého čítania. Chce ním odstrániť znevýhodnenia ľudí trpiacich autizmom alebo Aspergerovým syndrómom, ktoré nastávajú v aplikačnej praxi. Gaborčáková navrhuje upraviť niekoľko oblastí. Chce zmeniť percentuálnu mieru funkčnej poruchy pri zdravotnom postihnutí, doplniť Aspergerov syndróm ako komplexnú poruchu, rovnako sa má okrem autizmu zaradiť aj k duševným poruchám a poruchám správania. Týmto ľuďom chce pomôcť aj pri nadmernom opotrebovaní šatstva, bielizne a bytového zariadenia. Okrem toho chce explicitne uviesť autizmus a Aspergerov syndróm medzi zdravotné postihnutie na účely priznania parkovacieho preukazu, ako aj precizovať preukazovanie nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, ide o tzv. príspevok na benzín, ktoré fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím využíva na vzdelávacie aktivity v prípade, ak má individuálny študijný plán. Tiež presadzuje priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu…

Read more

Návrh zákona nezaradenej poslankyne Sone Gaborčákovej o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) sa v stredu na rokovaní NR SR dostal do druhého čítania. Chce ním odstrániť znevýhodnenia ľudí trpiacich autizmom alebo Aspergerovým syndrómom, ktoré nastávajú v aplikačnej praxi. Aspergerov syndróm môže byť uvedený ako zdravotné postihnutie Gaborčáková navrhuje upraviť niekoľko oblastí. Chce zmeniť percentuálnu mieru funkčnej poruchy pri zdravotnom postihnutí, doplniť Aspergerov syndróm ako komplexnú poruchu, rovnako sa má okrem autizmu zaradiť aj k duševným poruchám a poruchám správania. Týmto ľuďom chce pomôcť aj pri nadmernom opotrebovaní šatstva, bielizne a bytového zariadenia. Okrem toho chce explicitne uviesť autizmus a Aspergerov syndróm medzi zdravotné postihnutie na účely priznania parkovacieho preukazu, ako aj precizovať preukazovanie nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla. Ide o tzv. príspevok na benzín, ktoré fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím využíva na vzdelávacie aktivity v prípade,…

Read more

Soňa Gaborčáková (nezaradená) zdôraznila, že týmto opatrením sa nerieši príčina problému, ale iba symptóm. Kamióny sa môžu stať v rukách mladých vodičov zbraňou. Aj takýmito slovami vo štvrtok opozícia v rokovacej sále Národnej rady (NR) SR kritizovala navrhované zníženie potrebného veku pri vodičskom oprávnení napríklad na kamióny, čo vyplýva z návrhu novely zákona o cestnej premávke. Poslanci zo Sme rodina vyzvali ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD), aby návrh prehodnotila. Saková vysvetlila, že ide o zosúladenie so smernicou Európskej únie. Poslanec Miroslav Ivan (SaS) nepovažuje nedostatok vodičov kamiónov na pracovnom trhu za dostatočný dôvod na to, aby sa znižoval ich vek. Poukázal na to, že dôvodom nedostatku kamionistov sú zlé podnikateľské podmienky, čo spôsobuje aj ich odchod za prácou do zahraničia. „Skôr sme za to, aby sa dopravcom poskytli úľavy od štátu. A taktiež by som odkázal štátnym orgánom, aby sa namiesto takýchto návrhov zamerali skôr na to, ako našich vodičov,…

Read more

Soňa Gaborčáková (nezaradená) zdôraznila, že týmto opatrením sa nerieši príčina problému, ale iba symptóm. Kamióny sa môžu stať v rukách mladých vodičov zbraňou. Aj takýmito slovami vo štvrtok opozícia v rokovacej sále Národnej rady (NR) SR kritizovala navrhované zníženie potrebného veku pri vodičskom oprávnení napríklad na kamióny, čo vyplýva z návrhu novely zákona o cestnej premávke. Poslanci zo Sme rodina vyzvali ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD), aby návrh prehodnotila. Saková vysvetlila, že ide o zosúladenie so smernicou Európskej únie. Poslanec Miroslav Ivan (SaS) nepovažuje nedostatok vodičov kamiónov na pracovnom trhu za dostatočný dôvod na to, aby sa znižoval ich vek. Poukázal na to, že dôvodom nedostatku kamionistov sú zlé podnikateľské podmienky, čo spôsobuje aj ich odchod za prácou do zahraničia. „Skôr sme za to, aby sa dopravcom poskytli úľavy od štátu. A taktiež by som odkázal štátnym orgánom, aby sa namiesto takýchto návrhov zamerali skôr na to, ako našich vodičov,…

Read more

20/35