Category Archives: V médiách

Čerstvým šesťdesiatničkám sa výchova detí neráta k odchodu do dôchodku tak ako ostatným ženám. Pri zavedení dôchodkového stropu vznikla diskriminácia žien, dôchodkýň, narodených v rokoch 1958 1959. Ide o také malé klamstvo, ktorým sa za výchovu 1 dieťaťa nemajú ženám odpočítať 6 mesiacov. Je logické, že ženy sa voči takejto nerovnováhe búria a vyjadrujú svoju nespokojnosť. Veď pravidlá by mali platiť pre každého rovnako.

Novela zákona o rodičovskom príspevku okrem iného ničí základné princípy sociálneho zabezpečenia. Rozdielna výška príspevku ma „akože“ pomôcť pracujúcim rodičom. Pravda je, že ak chcel niekto vytiahnuť rómsku kartu je to nesprávne. Keďže zo všetkých rodičov, ktorí poberajú rodičák i hmotnú núdzu (teda tí, ktorí sú posúdení, že sú v núdzi) je iba jeden z desiatich. To znamená, že veľa rodičov iba nedokáže splniť podmienku odpracovaných 270 dní. Napríklad mali pracovný pomer na dobu určitú a nestačilo im to na daný počet dní. Absolventky vysokej i strednej školy alebo matky, ktoré mali deti po sebe, čiže reťazové pôrody. Ak chcel niekto vytiahnuť rómsku kartu je na omyle. Nepodporiť určitú skupinu žien nie je šťastným riešením. Ak chceli sociálni demokrati pomôcť pracujúcim rodičom, tak mali umožniť súbeh materského a rodičovského príspevku pre pracujúcich. Nemali zavádzať hlúposti, ktoré veru populačnej krivke nielenže nepomôžu, ale oddialia rodenie detí. Mimochodom túto geniálnu myšlienku zaviedla…

Read more

Doteraz im ho vo viacerých prípadoch zamietali. Dobrá správa pre rodiny, v ktorých niekto trpí autizmom či Aspergerovým syndrómom.Na budúci rok by sa mali oveľa ľahšie dostať k príspevkom od štátu, ktoré im doteraz vo viacerých prípadoch zamietali. Ľudí s podobnými problémami pritom aj u nás pribúda. Reportáž spracovala Alexandra Danilov.

Prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu chce dofinancovať oblasť sociálnych služieb sumou 20 miliónov eur. Nezaradená poslankyňa Soňa Gaborčáková je presvedčená o tom, že v rozpočte by sa malo počítať s vyššími zdrojmi na dofinancovanie sociálnych služieb. Navrhla presunúť do tejto oblasti 20 miliónov eur prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu k návrhu rozpočtu verejnej správy. „Nerozumiem, prečo výdavky na aktívne opatrenia trhu práce neklesajú, naopak, sa zdvojnásobujú,“ podotkla Gaborčáková. Podľa nej v súčasnosti dominuje ponuka práce nad dopytom a v takejto situácii je podľa nej zvyšovanie výdavkov na aktívne opatrenia trhu práce iracionálne. Prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu chce dofinancovať oblasť sociálnych služieb sumou 20 miliónov eur. Zdroje sa majú presunúť z operačného programu Ľudské zdroje do programu zameraného na podporu sociálnych služieb. „Rapídne sa zvyšuje minimálna mzda, ľudia odchádzajú z profesií, ako sú opatrovateľky. Nedokážeme ustrážiť ani dopyt po týchto službách. Najväčším problémom je starnutie obyvateľstva. Pre mnohé osoby odkázané na pomoc iných je sociálna služba nedostupná z…

Read more

Znevýhodnenia ľudí trpiacich autizmom alebo Aspergerovým syndrómom, ktoré nastávajú v aplikačnej praxi, má odstrániť novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP). Podpísala ju prezidentka SR Zuzana Čaputová. Autorkou novely je nezaradená poslankyňa Soňa Gaborčáková, upravila v nej niekoľko oblastí. Novela mení percentuálnu mieru funkčnej poruchy pri zdravotnom postihnutí, doplnila Aspergerov syndróm ako komplexnú poruchu, rovnako sa zaradil aj k duševným poruchám a poruchám správania. Okrem toho explicitne uvádza autizmus a Aspergerov syndróm medzi zdravotné postihnutie na účely priznania parkovacieho preukazu. Precizuje preukazovanie nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, tzv. príspevok na benzín, ktoré fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím využíva na vzdelávacie aktivity v prípade, ak má individuálny študijný plán. Tiež priznáva peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s opotrebovaním šatstva a bielizne aj fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytuje celoročná pobytová sociálna…

Read more

Či ma dôchodca nárok na vianočný príspevok alebo nie, môže oddnes veľmi ľahko zistť na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Zverejnila kalkulačku, ktorá seniorovi vypočíta, na aký príspevok má nárok. Kým súčasný vianočný príspevok dostane len časť penzistov, na budúci rok chystaný 13. dôchodok by sa mal týkať každého. „Ľudia potrebujú platiť nájom, lieky, stravu každý mesiac, preto si myslím, že najlepším riešením pre ľudí je, aby sa peniaze, ktoré chcú investovať do 13. dôchodku, rozptýlili na celý rok.“ Soňa Gaborčáková Zdroj: Správy RTVS, 5.11.2019. Prezrieť celú reportáž

Hoci so zvyšovaním vláda počítala až v roku 2021, národniari sa rozhodli, že to bude dobrá správa pred voľbami. Jedným z príkladov svoj vôle poslancov je zvýšenie minimálneho dôchodku. Vláda aj rozpočet Sociálnej poisťovne s ním počítajú až v roku 2021. Národniari sa ale rozhodli, že to bude dobrá správa ešte pred voľbami. A v parlamente si to aj nechali odhlasovať. Od januára tak „porastú“ najnižšie penzie o 48 eur. Zdroj: TV Markíza, 20. október 2019. Prezrieť celú reportáž.

Návrh zákona nezaradenej poslankyne Sone Gaborčákovej o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) definitívne schválil parlament. A to aj napriek výhradám Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR). Za návrh hlasovalo 123 zo 129 prítomných poslancov. Novelou sa majú odstrániť znevýhodnenia ľudí trpiacich autizmom alebo Aspergerovým syndrómom, ktoré nastávajú v aplikačnej praxi. Gaborčáková v novele zákona upravuje niekoľko oblastí. Chce zmeniť percentuálnu mieru funkčnej poruchy pri zdravotnom postihnutí, doplniť Aspergerov syndróm ako komplexnú poruchu, rovnako sa má okrem autizmu zaradiť aj k duševným poruchám a poruchám správania. Týmto ľuďom chce pomôcť aj pri nadmernom opotrebovaní šatstva, bielizne a bytového zariadenia. Okrem toho chce explicitne uviesť autizmus a Aspergerov syndróm medzi zdravotné postihnutie na účely priznania parkovacieho preukazu, ako aj precizovať preukazovanie nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, ide o tzv. príspevok na benzín, ktoré fyzická osoba s ťažkým zdravotným…

Read more

Novelou sa majú odstrániť znevýhodnenia ľudí trpiacich autizmom alebo Aspergerovým syndrómom, ktoré nastávajú v aplikačnej praxi. Návrh zákona nezaradenej poslankyne Sone Gaborčákovej o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) definitívne schválil parlament. A to aj napriek výhradám Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR). Za návrh hlasovalo 123 zo 129 prítomných poslancov. Novelou sa majú odstrániť znevýhodnenia ľudí trpiacich autizmom alebo Aspergerovým syndrómom, ktoré nastávajú v aplikačnej praxi. „Ďakujem všetkým poslancom naprieč politickým spektrom, že podporili tento môj boj pre tých najzraniteľnejších. Už tri roky upozorňujem v Národnej rade na to, že ľudia so zdravotným znevýhodnením sú taktiež medzi nami a ak to je v našich silách, tak im pomáhajme,“ poznamenala Gaborčáková. Poslankyňa okrem iného považuje za veľmi dôležitý posun, že zásluhou tejto novely sa zvýši percentuálna miera funkčnej poruchy u autistov a Aspergerov syndróm sa dopĺňa ako komplexná porucha. „Ľudia, ktorí potrebujú pomoc, ju aj reálne dostanú,“ zdôraznila. Gaborčáková v…

Read more

Novela má pomôcť ľuďom Za návrh hlasovalo 123 zo 129 prítomných poslancov. Novelou sa majú odstrániť znevýhodnenia ľudí trpiacich autizmom alebo Aspergerovým syndrómom, ktoré nastávajú v aplikačnej praxi. „Ďakujem všetkým poslancom naprieč politickým spektrom, že podporili tento môj boj pre tých najzraniteľnejších. Už tri roky upozorňujem v Národnej rade na to, že ľudia so zdravotným znevýhodnením sú taktiež medzi nami a ak to je v našich silách, tak im pomáhajme,“ poznamenala Gaborčáková. Poslankyňa okrem iného považuje za veľmi dôležitý posun, že zásluhou tejto novely sa zvýši percentuálna miera funkčnej poruchy u autistov a Aspergerov syndróm sa dopĺňa ako komplexná porucha. „Ľudia, ktorí potrebujú pomoc, ju aj reálne dostanú,“ zdôraznila. Gaborčáková v novele zákona upravuje niekoľko oblastí. Chce zmeniť percentuálnu mieru funkčnej poruchy pri zdravotnom postihnutí, doplniť Aspergerov syndróm ako komplexnú poruchu, rovnako sa má okrem autizmu zaradiť aj k duševným poruchám a poruchám správania. Týmto ľuďom chce pomôcť aj pri nadmernom opotrebovaní šatstva, bielizne a…

Read more

10/35