Category Archives: Aktuality

Silné svedectvá boli súčasťou štedrovečerného posedenia v domove na polceste. Za stolom som sedela spolu s dievčatami a ženami v núdzi, ktoré nemajú vlastný domov. Ak ma aspoň trochu poznáte, viem, že mi veríte , že som s nimi ich Vianoce prežila intenzívne. Po večeri prišla za mnou jedna zo žien so slovami: „Mám odkaz, ktorý odovzdajte kolegom v parlamente. Povedzte im, že pokiaľ oni majú veľa bytov alebo domov, ktoré vôbec nepotrebujú, majú povinnosť myslieť na tých, ktorí domov nemajú.“ Odvtedy rozmýšľam, že počas 4 rokov v parlamente som nezažila, aby poslancov zaujímali ľudia bez domova. Keď som navrhovala valorizáciu príspevkov organizáciám pracujúcim s ľuďmi bez domova, bolo mi povedané „môžu si za to sami“. Príspevky pre služby krízovej intervencie sa nepodarilo zvýšiť. Pri prerokovaní zákona o hmotnej núdzi som žiadala ministra, aby príspevky ušetrené na dávku v hmotnej núdzi využil na príspevky na bývanie. Odôvodnila som to tým, že…

Read more

Na predvianočnom posedení s členmi Združenia kresťanských seniorov som vzdala úctu a rešpekt všetkým seniorom. Navzájom sme sa podelili so skúsenosťami, novinkami, ale zároveň s problémami, ktoré nás trápia. Zistila som, že aj medzi seniormi ubúda ľudí, ktorí sa chcú angažovať v prospech svojej komunity. Neviem či je to dnešnou dobou, ale ľudia sa uzatvárajú sami do seba. Maximálne sa na niečom zúčastnia, avšak bez aktívneho podieľania alebo prebratia zodpovednosti za organizovanie. Senior po úmrtí manžela má často psychické a zdravotné problémy, ktoré by zvládol lepšie so svojou komunitou. Vzhľadom k tomu je nevyhnutné, aby mal chuť podieľať sa na aktivitách v prospech iných. Považujem za problém, že ľuďom s menším zdravotným obmedzením v seniorskom veku nie je dostupná služba na podporu telesného a duševného zdravia. Tieto služby navrhujeme vo volebnom programe KDH. Našim rodičom pomyselne vrátime tretí groš, aby ich starnutie sprevádzala aktivita a radosť zo života. Zároveň zavedieme DVD…

Read more

V programe KDH – Reštart nádej pre Slovensko na to myslíme O strechu nad hlavou ich pripraví bytová mafia, ale aj vlastná rodina. Viete si predstaviť, že bez súhlasu a vedomia prídete o svoj vlastný byt? Na Fórum pre pomoc straším, s ktorými úzko spolupracujem, sa obracajú viacerí seniori, ktorí prišli o strechu nad hlavou. Bezohľadným a bezcitným spôsobom prevádzajú rodinní príbuzní, bytová mafia alebo špekulanti ich nehnuteľnosti na seba. Mnohí sa len náhodou dozvedia, že dom alebo byt im už nepatrí. V legislatíve nám chýba dostatočná ochrana seniorov pred zneužívaním! Preto aj v DESATORE NA OCHRANU SENIOROV máme v našom volebnom programe Reštart nádej pre Slovensko zakomponovaný bod, v ktorom sa zaväzujeme pripraviť zmeny v zákone o dedičstve. Máme na mysli predovšetkým ochranu osamelých osôb, vdov a vdovcov. Majetok sa hneď po smrti jedného z partnerov dedí. V mnohých prípadoch dochádza k páchaniu násilia z dôvodu snahy získať majetok psychickým…

Read more

V rámci nášho dôchodkového systému platil doteraz princíp zásluhovosti. Kto viac zarobil a platil vyššie odvody, mal vyšší dôchodok. Voláme to princíp zásluhovosti, ktorý je akousi motiváciou pre pracujúcich. Avšak zmena podmienok pri minimálnom dôchodku z dielne strany SNS naruší dôchodkový systém na Slovensku. Úplne sa vypustí zásluhovosť pri vyplácaní dôchodku. Polovica občanov bude mať prakticky plus-mínus rovnaký dôchodok. Aj napriek tomu, že im štát pri každom zvýšení mzdy zoberie výrazne viac ako neskôr vyplatí v dôchodkovej dávke. Som presvedčená o tom, že zmeny prinesú problém so zásluhovosťou v celom dôchodkovom systéme. Občanov to nebude viesť k zodpovednému prístupu, aby platili odvody a systém fungoval tak, aby sa dali dôchodky vyplácať aj v budúcich rokoch. Negatívne dôsledky to prinesie o to viac, že nám prudko rastie počet ľudí v dôchodkovom veku.

V parlamente sme dnes hlasovali o štátnom rozpočte na rok 2020. Celá diskusia k rozpočtu trvala 7 hodín, čiže ani jeden celý pracovný deň. Schválený rozpočet má mnoho nášľapných mín. Spomeniem napr., že finančné prostriedky na obedy „zadarmo“ nie sú zahrnuté do rozpočtu ministerstva práce ale vraj budú uvoľnené z kapitoly „Všeobecná pokladničná správa“. Ďalšou mínou je podhodnotený rozpočet dvojúrovňového rodičovského príspevku. Na ten budú vynaložené oveľa vyššie výdavky než sa uvádza v rozpočte. Je toho oveľa viac, čo ma v rozpočte zarazilo. Napriek tomu, že nezamestnanosť je okolo 5% je naplánovaný dvojnásobný rozpočet na aktívnu politiku trhu práce. Mimochodom ide o sumu, ktorú štát minul v časoch 13% nezamestnanosti. Podala som vzhľadom k tomu pozmeňujúci návrh, aby sa financie vo výške 20 miliónov eur z programu „Ľudské zdroje“ presunuli do programu „Podpora sociálnych služieb“. Bohužiaľ nepodarilo sa mi to. Pritom stačilo urobiť revíziu operačného programu ako to urobili na…

Read more

Diskusia v Bardejove bola opäť plná podnetov, sklamaní, ale i vízií na zmenu k lepšiemu. Som rada, že ste všetky stoličky zaplnili a mohli sme vám predstaviť ako chceme pomôcť rodinám, seniorom i ľuďom s nízkymi príjmami. Zvlášť som zdôraznila ŠTÁTNU DÁVKU V ODKÁZANOSTI, ktorá pomôže v domácej starostlivosti i k rozvoju komunitných služieb. Dávka v podobe voucheru bude smerovať ku klientovi. Ten sám rozhodne, ktoré služby si z dávky zaplatí. Odkázaná osoba si vyberie to, čo mu najviac poslúži: zaplatí si opatrovateľku alebo zabezpečí pobytovú sociálnu službu. Voucher je príležitosťou aj pre osoby s nižším stupňom odkázanosti, aby sa predišlo zhoršeniu stavu. Bojujem za to, aby neboli najzraniteľnejší ľudia odkázaní na milosť alebo nemilosť úradníkov. Naopak chcem, aby Slovensko garantovalo sociálny systém, ktorý pomôže ľuďom v rôznych životných situáciách.

Bojovníci za práva sestier začínajú trpieť prejavmi syndrómu CAN. Sestry poukazujú na to, že nemajú bazálnu úroveň ochrany zamestnaneckých práv. Problém s nadčasmi alebo ochrannými pomôckami je nekonečný príbeh. Venujem sa rezortu práce a problémy sestier patria aj do môjho portfólia. Na Rade predsedov Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek sme sa dotkli problematiky zákonníka práce, ale aj stratifikácie nemocníc. Padli obavy z možnej cirkulácie sestier po všetkých oddeleniach a v spojitosti so znížením kvalifikačných predpokladov hrozí riziko pre pacienta. Dnes v nemocniciach chýba 3-tisíc sestier, ale ministerstvo zdravotníctva ich do rozpočtu ani nezarátava. Prečo? Z toho vyplýva, akoby chýbajúce miesta neplánovali zaplniť. Ak nepostavíme autonómiu sestier medzi priority zdravotníctva, neočakávajme ani lepšie zdravotníctvo. Na stretnutí som predstavila moje riešenia, ktoré by som zrealizovala v prospech sestier. Ako príklad som uviedla, že si viem predstaviť finančnou odmenou ohodnotiť skúsenosti sestry, ktorá zaškolí inú sestru v rámci aktívnych opatrení trhu práce.…

Read more

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a rezort ministerstva práce svojimi opakovanými reakciami potvrdzujú, že ich prioritou nie je riešiť dostupnosť opatrovateľskej služby pre trpiacich ľudí. Chýbajúci efektívny systém financovania deinštitucionalizovanej starostlivosti spôsobuje nedostupnosť opatrovateliek a komplikácie opatrovať človeka doma. Odkázané osoby žijúce v mestách a obciach, kde si opatrovateľské služby nedokážu samosprávy vykryť zo svojich rozpočtov, sú ponechané na milosť a nemilosť projektov. Po skončení projektov počet opatrovaných klesá, prípadne do opatery samospráv nepribudne ani noha navyše. Projekty sú a budú iba doplnkom. Slovensko potrebuje na profesionálne opatrovanie v domácom prostredí nový spôsob financovania opatrovania. Rovnako zmeny v podmienkach poskytovania tejto služby. Riešením je zavedenie ŠTÁTNEJ DÁVKY V ODKÁZANOSTI, ktorou by odkázaná osoba opatrovateľskú službu uhradila obci prípadne neverejnému poskytovateľovi alebo samotnej opatrovateľke. Práve toto riešenie majú kresťanskí demokrati vo svojom schválenom volebnom programe Reštart – nádej pre Slovensko. Som odhodlaná toto riešenie zaviesť do života. Pomôže opatrovaným,…

Read more

Dnes oficiálne začala volebná kampaň a môžeme pozorovať prvé volebné snahy. Predstavitelia strany SMER – SD chcú darovať 13. dôchodok v predvianočnom období. Ak chceme pomôcť seniorom zvýšiť  dôchodky, musíme to robiť celý rok a nie iba na Vianoce. Každý mesiac čaká  seniorov účet za energie, teplú vodu, stravu alebo lieky. Myslím si, že ak chce Fico investovať do 13. dôchodku, lepšie urobí, ak sumu rozptýli na celý kalendárny rok. Tým budú mať ľudia peniaze na to, čo reálne potrebujú od januára do decembra. Niekedy jednoducho potrebujú vyplatiť zvýšené výdavky za odpad, nedoplatok za elektrinu alebo kúpeľnú liečbu. Nemôžu čakať do decembra. Dovtedy im predsa elektrinu odpoja, na liečenie nepôjdu a za neuhradenie odpadu im nabehnú penále. Viete, čo si myslím? Trinásty dôchodok sa lepšie predáva ako zvýšenie pár eur mesačne. Avšak toto svedčí o tom, že im nejde o vec, ale iba o politický marketing.

REŠTART – Nádej pre Slovensko je program Kresťanskodemokratického hnutia pre voľby 2020. Som rada, že som participovala na jeho tvorbe. Schválený program má blízko k chorým, starým, chudobným a pomôže s dôstojnou starostlivosťou. V rámci sociálnej politiky v programe zdôrazňujeme: ✔️zavedenie štátnej dávky v odkázanosti, ✔️podporu ľudí s poruchou autistického spektra, ✔️zavedenie systémového prvku do prideľovania školských asistentov, tzv. príspevok na vzdelávanie, ✔️zavedenie príspevku na bývanie ako osobitnú štátnu dávku pre ľudí s nízkym príjmom (seniorom, osamelým rodičom, zdravotne znevýhodneným) na úhradu nákladov spojených s bývaním, ✔️lepšiu dostupnosť čerpania 30 dní voľna pre domácich opatrovateľov prostredníctvom odľahčovacej služby. Tú uhradia poukážkou, na ktorú bude mať nárok každá odkázaná osoba, ✔️desatoro na ochranu seniorov pred zlým zaobchádzaním, ✔️zmeniť potravinové balíčky na systémovú pomoc pre rodiny a jednotlivcov v núdzi, ✔️systémové nastavenie pre financovanie opatrovateľskej služby pre ľudí žijúcich doma. A mnohé ďalšie opatrenia, ktoré bude KDH presadzovať. Slovensko potrebuje reštart. Kresťanskí…

Read more

20/52