Category Archives: Aktuality

Na starnutie obyvateľstva upozorňujem dlhodobo. V parlamente som bojovala za niekoľko zmien. Ak by boli zapracované do legislatívy, umožnili by Slovensku pripravovať sa na obdobie prudkého starnutia obyvateľstva. Pán premiér poukázal po stretnutí s Jednotou dôchodcov Slovenska na novú výzvu Slovenska – starnutie obyvateľstva. Zatiaľ, čo Peter Pellegrini, líder kandidátky strany SMER-SD, hovorí pri starnutí obyvateľstva o kozmetických zmenách, kresťanskí demokrati ponúkajú systémové riešenia. S Fórom na pomoc starším a so Sieťou proti chudobe som pripravovala sériu návrhov. Tie boli vyvrcholením dvoch veľkých konferencií na pôde NR SR. Samozrejme, návrhy vládni poslanci zhodili zo stola. Teraz pred voľbami sa tvária akoby „objavili Ameriku“. Nie reči politikov, ale skutky sú dôležité. Ako sa SMER-SD 12 rokov koncepčne pripravoval na starnutie obyvateľstva? Tak dlho majú ministerstvo práce vo svojej gescii. My v KDH máme v programe Reštart – Nádej pre Slovensko ako jednu z priorít starostlivosť o seniorov. Zdôrazňujeme zaviesť: 🔵 štátnu dávku…

Read more

Takto znela prosba seniora žijúceho v zariadení sociálnych služieb. Prosbu vyslovil na stretnutí so seniormi, na ktoré som bola pozvaná. Začali sme ho svätou omšou v kaplnke v areáli zariadenia. Spoločne sme diskutovali a otvorili hneď viacero tém od minimálnych dôchodkov až po skrivodlivosti, ktoré vnímajú seniori ako veľký bôľ. Bola to veľmi plodná diskusia s mnohými podnetmi, ktoré sú potrebné upraviť v zákonoch. Najviac ma zarazil podnet jednej panej, osamelej dôchodkyni bez detí. Táto dôchodkyňa poberá dôchodok vo výške 320 eur. Keď si zaplatí sociálnu službu v zariadení pre seniorov, ostane jej 30 eur. Aby toho nebolo málo, táto pani má vážnu diagnózu spojenú so špeciálnou stravou, ktorú zariadenie nedokáže pripravovať. Preto si musí stravu zabezpečiť sama. Na kompenzačný príspevok na stravu, ktorý by jej výrazne uľahčil životnú situáciu, nemá nárok, pretože býva v zariadení sociálnych služieb. Dôvodom je, že súčasná legislatíva nepripúšťa priznávanie kompenzačných príspevkov iba preto, že…

Read more

Mám rada môj kraj, v ktorom som sa narodila, vyrástla a žijem dodnes. Krásu histórie Spišu, majestátnosť hôr i dobrotu v ľudských srdciach obdivujem každý deň. Preto chcem, aby z nášho kraja neodchádzali naši krajania, priatelia a rodiny ostávali žiť spolu. K tomu, aby sa nám na východe dobre žilo je dôležitá podpora rodiny i zdravý sociálny systém. O tom ma utvrdili aj slová mnohých z vás, s ktorými som sa osobne stretla v uliciach Starej Ľubovne, Levoči i Spišskej Novej Vsi. O všetkých víziách, ako chceme zabezpečiť ochranu seniorov, chorých, trpiacich, núdznych aj rodiny vraví volebný program KDH s názvom REŠTART – Nádej pre Slovensko. Dobre viem, čo musíme na Slovensku vylepšiť, aby sa ľuďom žilo lepšie. Preto som predstavila moje riešenia ako: ✅ prinavrátiť chudobným ľudskú dôstojnosť, ✅ pomôcť starým a chorým žiť dôstojne, ✅ poskytnúť príležitosti na dôstojný život ťažko zdravotne postihnutým. Bojujem za to, aby neboli najzraniteľnejší ľudia odkázaní…

Read more

Na mojich pracovných cestách naprieč Slovenskom vidím množstvo podnetov ako vylepšiť sociálny systém. V lete som sa zastavila v jednej malej kaviarničke v Rajeckých Tepliciach. Kaviareň funguje na princípe sociálneho podnikania. Pracuje tam pán s ťažkým zdravotným postihnutím. Poskytuje informácie o turizme a výrobkoch chránených dielní z regiónu. Takto si privyrába nejaké eurá navyše k svojmu nízkemu invalidnému dôchodku. Myslím, že v budúcnosti bude dopyt po sociálnom podnikaní čoraz vyšší. Problém vidím v tom, že sociálne podnikať môžete aj v prípade, že nezamestnávate ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím resp. dlhodobo nezamestnaných. Obávam sa hlavne toho, že sa na Slovensku rozbehne sociálne podnikanie, ale bez výraznejšieho zamestnávania zdravotne ťažko postihnutých osôb. Avšak práve títo ľudia potrebujú byť zvýhodnení na trhu práce. Prípadov osôb, ktoré si nedokážu nájsť prácu, pribúda. Výrazne ma žiadajú o systémovú pomoc. Miška Musalová je statočná mladá žena, ktorá skončila vysokú školu. Aj napriek tomu si nemôže nájsť…

Read more

Pracovnú cestu do Prešova som využila hneď na dve pracovné stretnutia. Najprv som ako odborný garant Domu sv. Anny riešila na centrále gréckokatolíckej charity s ďalšími zariadeniami štandardy kvality. Viem, že odbornosť a ľudskosť sú v sociálnych službách na prvom mieste. Tieto štandardy majú platnosť od tohto roku a majú slúžiť k zlepšeniu poskytovania služieb. Po tomto pracovnom stretnutí viedli moje kroky k primátorka mesta Prešov. Osobne som jej povedala povzbudivé slová. Počas nášho krátkeho stretnutia mi objasnila situáciu ohľadom odpratávania odpadu po vybuchnutej bytovke v Prešove. Za pani primátorkou stojím a obdivujem ju, ako v tomto predvolebnom období zvláda predvolebné intrigy.

Po 30 rokoch, počas ktorých staroľubovniania snívali o svojej tréningovej hale, ju aj majú. Pamätám si časy, keď som sa ako dieťa chodila korčuľovať na miesto súčasnej tréningovej haly. Bola tam stále voda, tá v zime zmrzla a slúžila nám ako ľadová plocha. Keď sme sa na mestskom zastupiteľstve radili, či ísť do toho resp. nie, bolo vyslovených veľa argumentov. Napriek „strašiakom“ sme sa rozhodli, že pôjdeme „do toho“. Poviem pravdu, že ma hnala k podpore tohto projektu túžba, aby sa k hokeju dostali aj deti, ktoré by sa kvôli financiám k hokeju nedostali. Na cestu do iného mesta, výstroj alebo tréningy by nemali peniaze. Marián Hossa, rodák zo Starej Ľubovne, atmosféru vygradoval a slávnostne prestrihol pásku. Prajem deťom, rodinám, žiakom, študentom i hokejistom, ktorí chodievali hrávať mimo Starú Ľubovňu, veľa pekných športových zážitkov.

1. januára 1993 vznikla v srdci Európy Slovenská republika. Stála pred výzvami ako vybudovať nezávislosť štátnosti, demokratické princípy a politický systém postavený na pluralizme. Po rokoch samostatnosti opäť stojíme pred rokom plnom výziev. Bude sa naša spoločnosť uberať demokratickou cestou? Ako sa vysporiada súdnictvo s problematikou (ne)závislosti? Kto nám skutočne vládne? Aké odpovede si dáme na jednotlivé otázky? Verte, že záleží len a len na nás, či naše deti ostanú žiť a študovať na Slovensku. Podieľajme sa na verejnom živote, lebo ak to nebudeme robiť my, krajinu nám uchmatnú zlí ľudia. Verím, že Slovensko má veľa schopných ľudí. Mám nádej v srdci, že sa Slovensko v tomto roku uberie správnou cestou. Prajem nielen nášmu Slovensku ale aj naším rodinám MILOSTIPLNÝ ROK 2020.

✔️ MÔJ NAJVÄČŠÍ ZÁZRAK ROKU 2019 Dokázala som ako opozičná poslankyňa presadiť návrh novely zákona o peňažných príspevkoch pre zdravotne ťažko postihnutých. Zákon, ktorý pomôže znevýhodnením ľuďom trpiacim autizmom alebo Aspergerovým syndrómom, ale aj iným ZŤP ľuďom. ✔️ CHCELA SOM PODPORIŤ SOCIÁLNE SLUŽBY ZMENAMI V ROZPOČTE Podala som pozmeňujúci návrh k rozpočtu na rok 2020 na presun 20 miliónov eur z aktívnych opatrení trhu práce do sociálnych služieb. Chcela som investovať financie efektívne tam, kde sú potrebné. V roku 2020 bude vyše 80-tisíc ľudí nad 85 rokov, ktorí môžu potrebovať pomoc zo dňa na deň. Neschválili mi to. Peniaze minister nechal na aktívne opatrenia trhu práce. Mimochodom v takej výške ako keď nezamestnanosť bola 13 %, pričom dnes je 5 %. ✔️ NENECHÁVAJME NAŠICH SENIOROV BEZ OCHRANY Na Slovensku nie je dostatočne zabezpečená ochrana seniorov a pomoc starším ľuďom. V spolupráci s Fórom na pomoc starším som v NRSR predložila návrh, aby štát…

Read more

Od júla 2020 sa vďaka schválenej novele zákona, ktorú som predložila, autizmus a Aspergerov syndróm budú brať ako komplexné poruchy s vysokým stupňom miery postihnutia. Som šťastná, že vďaka tomu nebude možné spochybňovať, či títo ľudia majú alebo nemajú nárok na kompenzačný príspevok. Vďaka tomu môžu deti žiť v domácom prostredí, a zároveň sa rodina doslova úplne nezblázni. Rovnako sa rodičom nebude krátiť opatrovateľský príspevok, ak dieťa so zdravotným postihnutím strávi čas v sociálnom zariadení. Táto novela rodinám výrazne pomôže a uľahčí každodennú starostlivosť. V rámci sociálneho systému je ešte veľa nedostatkov, skrivodlivosti a podnetov, ktoré je nevyhnutné vylepšiť. Som pripravená ich urobiť.

Napoludnie som vošla do denného stacionára, kde sa akurát modlili. Vedúca zariadenia chcela bežný program prerušiť, ale poprosila som ju, nech to nerobí. Seniori sa modlili za pokojné prežitie sviatkov. Keď sme sa domodlili, rozprúdila sa debata. Prítomné dámy boli sklamané, že na Slovensku sa nevytvárajú dostatočné podmienky na prevádzkovanie denných služieb pre seniorov s nižším stupňom odkázanosti. Stacionáre zažívajú úpadok, pretože ich nechcú financovať obce a mestá. Predstavila som im spôsob, ako chcem do budúcnosti tento problém vyriešiť. Jedna pani mi darovala ich vlastnoručne vyrobené predmety – háčkovaného snehuliaka a vianočné oplátky. Samotní seniori priznali, že doma by tie predmety nevytvorili, pretože im chýba motivácia. Láska a srdečnosť týchto starých ma dojala. Nezabúdajme, že tretí groš pre našu mamku či otca môže byť aj denná sociálna služba. Tá pomôže udržiavať ich pamäť, zručnosti a dohliadnuť na ich zdravotný stav v čase, keď sme my v práci.

10/52