Author Archives: gaborcakova

Pred časom som s mojou rodinou absolvovala cestu po stopách Cyrila a Metoda. V macedónskom mestečku Ohrid som pochopila, akú silnú identitu a historické korene vštepili do nás, dovtedy nevzdelaných a manipulovaných Slovanov, títo vierozvestci. V Kláštore sv. Nauma, kde sa zrodilo písmo cyrilika – vychádzajúce z hlaholiky, ktoré pre nás pripravili naši solúnski bratia, som sa rozplakala. Od tohto času som ako gréckokatolíčka hrdá na staroslovenčinu a hrdo sa k nej hlásim. Cyril a Metod sa stali súčasťou mojej identity. Nevnímam dnešný sviatok len formálne. Naopak. Je pre mňa sviatkom, ktorý ma povzbudzuje robiť ťažké a nové veci, podobne ako to robili Cyril a Metod. Dokonca to robili aj vtedy, keď im hrozilo, že ich mocní vtedajšieho sveta umlčia. Nechceli, aby vzdelávali jednoduchý národ a nedajbože, aby národ zmúdrél a nebolo by ho možné ovládať. Pekný sviatočný čas vám prajem.

Zamestnancov do novovytvorenej Európskej agentúry práce so sídlom v Bratislave bude vyberať Európska komisia. Upozornil na to minister práce J8n Richter, keďže jeho rezort dostáva množstvo žiadostí o zamestnanie v tomto úrade. Európska komisia by mala podmienky pre uchádzačov zverejniť do polovice júla. Zdroj: Správy RTVS, 4.7.2019

Ten, kto sa bude chcieť postarať o chorého blízkeho a je nútení na niekoľko týždňov odísť z práce nepríde o celý svoj príjem. Ministerstvo zdravotníctva spolu s rezortom práce pripravili nový príspevok na ošetrovanie. Poslanci o ňom budú rokovať v septembri. Opozícia príspevok víta, kritizuje však, že štát sa snaží presúvať dlhodobú starostlivosť na púríbuzných. (Autor: Správy RTVS, 3.7.2019)

Zvýšiť rodičovský príspevok je nevyhnutné. Avšak návrh z dielne strany SMER-SD nabúrava základné princípy sociálneho zabezpečenia. Rozdielna výška príspevku pre pracujúce ženy a tie, ktoré nepracovali 270 dní, nie je šťastným riešením. Čo ženy, ktoré pracovali pred prvým tehotenstvom a následne majú po sebe viac detí? A čo prípady žien, ktoré stratia nárok na pomoc v hmotnej núdzi, hoci sú samoživiteľky a už teraz živoria? Kedy nám budú rodiť mladé ženy, keď po ukončení vysokoškolského štúdia budú musieť myslieť na to, že ak chcú vyšší rodičák musia odpracovať 270 dní? Nevyrieši to problémy živnostníčok, ktoré už dnes nemajú nárok na materské (napr. osobné asistentky pre ZŤP ľudí). Netvárme sa, že takto sa riešia problémy marginalizovaných ľudí. Navrhujem 3 opatrenia, ktoré skutočne podporia pracujúce ženy: 1. zvýšenie rodičovského príspevku všetkým, 2. predĺženie materského príspevku na 40 týždňov, 3. zavedenie súbehu poberania materského a rodičovského príspevku. Takéto riešenia nenarúšajú princípy sociálneho zabezpečenia…

Read more

Koalícia odmieta, že by pre rodiny nerobila koncepčné opatrenia. Opozícia má výhrady k podmienkam zvyšovania rodičovského príspevku, ako to navrhujú koaliční poslanci Smeru-SD. Má byť totiž v dvoch úrovniach, vyšší majú mať tie matky, ktoré pred materskou pracovali. Opozícia upozorňuje na prípady žien, ktoré stratia nárok na pomoc v hmotnej núdzi, ak im stúpne príspevok, ale aj na prípady žien, ktoré pracovali pred prvým tehotenstvom a následne majú po sebe viac detí. Koalícia odmieta, že by pre rodiny nerobila koncepčné opatrenia. Opozičná poslankyňa Anna Verešová (OĽaNO) je za zvýšenie rodičovského príspevku, ale malo by sa ku všetkým matkám pristupovať spravodlivo. „Zvýšenie rodičovského príspevku je v poriadku. Kritizujem, že opatrenie sú prijímané len ad hoc a nedosiahnu taký efekt, ako keby ste sa zamerali na rodiny a prijali novú koncepciu prorodinnej politiky. Záleží mi na tom, aby ste ošetrili ženy, ktoré pracovali a následne porodili jedno, dve, tri deti,“ upozornila na reťazové tehotenstvá…

Read more

Koalícia odmieta, že by pre rodiny nerobila koncepčné opatrenia. Opozícia má výhrady k podmienkam zvyšovania rodičovského príspevku, ako to navrhujú koaliční poslanci Smeru-SD. Má byť totiž v dvoch úrovniach, vyšší majú mať tie matky, ktoré pred materskou pracovali. Opozícia upozorňuje na prípady žien, ktoré stratia nárok na pomoc v hmotnej núdzi, ak im stúpne príspevok, ale aj na prípady žien, ktoré pracovali pred prvým tehotenstvom a následne majú po sebe viac detí. Verešová chce spravodlivejší systém Koalícia odmieta, že by pre rodiny nerobila koncepčné opatrenia. Opozičná poslankyňa Anna Verešová (OĽaNO) je za zvýšenie rodičovského príspevku, ale malo by sa ku všetkým matkám pristupovať spravodlivo. „Zvýšenie rodičovského príspevku je v poriadku. Kritizujem, že opatrenie sú prijímané len ad hoc a nedosiahnu taký efekt, ako keby ste sa zamerali na rodiny a prijali novú koncepciu prorodinnej politiky. Záleží mi na tom, aby ste ošetrili ženy, ktoré pracovali a následne porodili jedno, dve,…

Read more

Na výbore Národnej rady pre sociálne veci sme sa v apríli stretli so zástupcami Združenia všeobecných lekárov, ktorí žiadali o odstránenie zbytočných požiadaviek Sociálnej poisťovne, ktoré obťažujú ťažko chorých ľudí a blokujú ambulancie všeobecných lekárov. V pléne som preto predniesla pozmeňujúci návrh, v ktorom navrhujem: • aby pri výkone lekárskej posudkovej činnosti nebola osobná účasť poistenca alebo poškodeného nevyhnutná, • aby sa kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu vykonávala v lehotách určených posudkovým lekárom, • aby z kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu boli vyňaté prípady, u ktorých je jednoznačný predpoklad trvania dočasnej práceneschopnosti najmenej 1 rok (to sú onkologické ochorenia, stavy po operácii chrbtice alebo srdca,…), • a aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykazoval potvrdenia o zdravotných výkonoch na účely sociálneho poistenia elektronicky. Ak by sa schválil tento môj pozmeňujúci návrh, tak by sme tým odbremenili všeobecných lekárov. Zároveň by trpiaci ľudia nemuseli chodiť osobne postaviť sa pred posudkovú komisiu. Iba v…

Read more

Navrhla poskytnutie vianočného príspevku vo výške 30 eur všetkým dôchodcom a v sume 110 eur tým poberateľom dôchodkových dávok, ktorých dávka je v sume najviac 65 % priemernej mzdy.   Bratislava 20. júna (TASR) – Opozičná poslankyňa OĽaNO Soňa Gaborčáková navrhuje zmeniť prístup k poskytovaniu vianočného príspevku dôchodcom. K novele zákona o poskytovaní vianočného príspevku pre dôchodcov predložila pozmeňujúci návrh. „Táto sociálna dávka nesie so sebou istú mieru pozornosti štátu k dôchodcom počas vianočného obdobia a z tejto pozornosti by nemal byť vylúčený žiadny poberateľ dôchodkovej dávky,“objasnila Gaborčáková. Navrhuje preto vypustiť zo zákona časť ustanovenia, ktoré v závislosti od sumy dôchodku limitovalo poskytovanie vianočného príspevku všetkým poberateľom dôchodkových dávok. „Zmena oproti súčasnému stavu spočíva len v tom, že ak poberatelia poberajú viacero dôchodkov, úhrn súm dôchodkov nemá presiahnuť 65 % namiesto súčasných 60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve,“ priblížila Gaborčáková. Okrem toho navrhuje do celého systému zakomponovať kombináciu zásluhovosti…

Read more

Dnes sme získali sídlo Európskej agentúry práce. Už bolo načase, aby nejaká európska agentúra mala sídlo na Slovensku. Z pohľadu Slovákov pracujúcich v zahraničí je to dôležitá agentúra. Avšak treba dodať, že táto inštitúcia iba dohliada na členské štáty, aby dodržiavali pravidlá týkajúce sa mobility. Účasť členských štátoch na spolupráci s touto inštitúciou je dobrovoľná. Nie je nadriadená národným inštitúciám. Bude sa skôr podieľať na zefektívnení spolupráce medzi členskými štátmi. Slovákom pracujúcim na Slovensku táto inštitúcia nijako výraznejšie nepomôže. Mohla by pomôcť opatrovateľkám pri vymáhaní práv v zahraničí či kamionistom. Verím, že vznik tejto agentúry prebudí ministerstvo k aktívnejšiemu riešeniu opodstatnených sťažností Slovákov pracujúcich v zahraničí. Doteraz, napr. v prípade opatrovateliek to bolo iba hádzanie horúceho zemiaka z ministerstva na ministerstvo. Agentúra by mala byť nie na naše potešenie, lebo ju máme, ale na konkrétnu pomoc Slovákom.

89/89