Author Archives: gaborcakova

Od júla 2020 sa vďaka schválenej novele zákona, ktorú som predložila, autizmus a Aspergerov syndróm budú brať ako komplexné poruchy s vysokým stupňom miery postihnutia. Som šťastná, že vďaka tomu nebude možné spochybňovať, či títo ľudia majú alebo nemajú nárok na kompenzačný príspevok. Vďaka tomu môžu deti žiť v domácom prostredí, a zároveň sa rodina doslova úplne nezblázni. Rovnako sa rodičom nebude krátiť opatrovateľský príspevok, ak dieťa so zdravotným postihnutím strávi čas v sociálnom zariadení. Táto novela rodinám výrazne pomôže a uľahčí každodennú starostlivosť. V rámci sociálneho systému je ešte veľa nedostatkov, skrivodlivosti a podnetov, ktoré je nevyhnutné vylepšiť. Som pripravená ich urobiť.

Napoludnie som vošla do denného stacionára, kde sa akurát modlili. Vedúca zariadenia chcela bežný program prerušiť, ale poprosila som ju, nech to nerobí. Seniori sa modlili za pokojné prežitie sviatkov. Keď sme sa domodlili, rozprúdila sa debata. Prítomné dámy boli sklamané, že na Slovensku sa nevytvárajú dostatočné podmienky na prevádzkovanie denných služieb pre seniorov s nižším stupňom odkázanosti. Stacionáre zažívajú úpadok, pretože ich nechcú financovať obce a mestá. Predstavila som im spôsob, ako chcem do budúcnosti tento problém vyriešiť. Jedna pani mi darovala ich vlastnoručne vyrobené predmety – háčkovaného snehuliaka a vianočné oplátky. Samotní seniori priznali, že doma by tie predmety nevytvorili, pretože im chýba motivácia. Láska a srdečnosť týchto starých ma dojala. Nezabúdajme, že tretí groš pre našu mamku či otca môže byť aj denná sociálna služba. Tá pomôže udržiavať ich pamäť, zručnosti a dohliadnuť na ich zdravotný stav v čase, keď sme my v práci.

Silné svedectvá boli súčasťou štedrovečerného posedenia v domove na polceste. Za stolom som sedela spolu s dievčatami a ženami v núdzi, ktoré nemajú vlastný domov. Ak ma aspoň trochu poznáte, viem, že mi veríte , že som s nimi ich Vianoce prežila intenzívne. Po večeri prišla za mnou jedna zo žien so slovami: „Mám odkaz, ktorý odovzdajte kolegom v parlamente. Povedzte im, že pokiaľ oni majú veľa bytov alebo domov, ktoré vôbec nepotrebujú, majú povinnosť myslieť na tých, ktorí domov nemajú.“ Odvtedy rozmýšľam, že počas 4 rokov v parlamente som nezažila, aby poslancov zaujímali ľudia bez domova. Keď som navrhovala valorizáciu príspevkov organizáciám pracujúcim s ľuďmi bez domova, bolo mi povedané „môžu si za to sami“. Príspevky pre služby krízovej intervencie sa nepodarilo zvýšiť. Pri prerokovaní zákona o hmotnej núdzi som žiadala ministra, aby príspevky ušetrené na dávku v hmotnej núdzi využil na príspevky na bývanie. Odôvodnila som to tým, že…

Read more

Doteraz im ho vo viacerých prípadoch zamietali. Dobrá správa pre rodiny, v ktorých niekto trpí autizmom či Aspergerovým syndrómom.Na budúci rok by sa mali oveľa ľahšie dostať k príspevkom od štátu, ktoré im doteraz vo viacerých prípadoch zamietali. Ľudí s podobnými problémami pritom aj u nás pribúda. Reportáž spracovala Alexandra Danilov.

Na predvianočnom posedení s členmi Združenia kresťanských seniorov som vzdala úctu a rešpekt všetkým seniorom. Navzájom sme sa podelili so skúsenosťami, novinkami, ale zároveň s problémami, ktoré nás trápia. Zistila som, že aj medzi seniormi ubúda ľudí, ktorí sa chcú angažovať v prospech svojej komunity. Neviem či je to dnešnou dobou, ale ľudia sa uzatvárajú sami do seba. Maximálne sa na niečom zúčastnia, avšak bez aktívneho podieľania alebo prebratia zodpovednosti za organizovanie. Senior po úmrtí manžela má často psychické a zdravotné problémy, ktoré by zvládol lepšie so svojou komunitou. Vzhľadom k tomu je nevyhnutné, aby mal chuť podieľať sa na aktivitách v prospech iných. Považujem za problém, že ľuďom s menším zdravotným obmedzením v seniorskom veku nie je dostupná služba na podporu telesného a duševného zdravia. Tieto služby navrhujeme vo volebnom programe KDH. Našim rodičom pomyselne vrátime tretí groš, aby ich starnutie sprevádzala aktivita a radosť zo života. Zároveň zavedieme DVD…

Read more

V programe KDH – Reštart nádej pre Slovensko na to myslíme O strechu nad hlavou ich pripraví bytová mafia, ale aj vlastná rodina. Viete si predstaviť, že bez súhlasu a vedomia prídete o svoj vlastný byt? Na Fórum pre pomoc straším, s ktorými úzko spolupracujem, sa obracajú viacerí seniori, ktorí prišli o strechu nad hlavou. Bezohľadným a bezcitným spôsobom prevádzajú rodinní príbuzní, bytová mafia alebo špekulanti ich nehnuteľnosti na seba. Mnohí sa len náhodou dozvedia, že dom alebo byt im už nepatrí. V legislatíve nám chýba dostatočná ochrana seniorov pred zneužívaním! Preto aj v DESATORE NA OCHRANU SENIOROV máme v našom volebnom programe Reštart nádej pre Slovensko zakomponovaný bod, v ktorom sa zaväzujeme pripraviť zmeny v zákone o dedičstve. Máme na mysli predovšetkým ochranu osamelých osôb, vdov a vdovcov. Majetok sa hneď po smrti jedného z partnerov dedí. V mnohých prípadoch dochádza k páchaniu násilia z dôvodu snahy získať majetok psychickým…

Read more

V rámci nášho dôchodkového systému platil doteraz princíp zásluhovosti. Kto viac zarobil a platil vyššie odvody, mal vyšší dôchodok. Voláme to princíp zásluhovosti, ktorý je akousi motiváciou pre pracujúcich. Avšak zmena podmienok pri minimálnom dôchodku z dielne strany SNS naruší dôchodkový systém na Slovensku. Úplne sa vypustí zásluhovosť pri vyplácaní dôchodku. Polovica občanov bude mať prakticky plus-mínus rovnaký dôchodok. Aj napriek tomu, že im štát pri každom zvýšení mzdy zoberie výrazne viac ako neskôr vyplatí v dôchodkovej dávke. Som presvedčená o tom, že zmeny prinesú problém so zásluhovosťou v celom dôchodkovom systéme. Občanov to nebude viesť k zodpovednému prístupu, aby platili odvody a systém fungoval tak, aby sa dali dôchodky vyplácať aj v budúcich rokoch. Negatívne dôsledky to prinesie o to viac, že nám prudko rastie počet ľudí v dôchodkovom veku.

V parlamente sme dnes hlasovali o štátnom rozpočte na rok 2020. Celá diskusia k rozpočtu trvala 7 hodín, čiže ani jeden celý pracovný deň. Schválený rozpočet má mnoho nášľapných mín. Spomeniem napr., že finančné prostriedky na obedy „zadarmo“ nie sú zahrnuté do rozpočtu ministerstva práce ale vraj budú uvoľnené z kapitoly „Všeobecná pokladničná správa“. Ďalšou mínou je podhodnotený rozpočet dvojúrovňového rodičovského príspevku. Na ten budú vynaložené oveľa vyššie výdavky než sa uvádza v rozpočte. Je toho oveľa viac, čo ma v rozpočte zarazilo. Napriek tomu, že nezamestnanosť je okolo 5% je naplánovaný dvojnásobný rozpočet na aktívnu politiku trhu práce. Mimochodom ide o sumu, ktorú štát minul v časoch 13% nezamestnanosti. Podala som vzhľadom k tomu pozmeňujúci návrh, aby sa financie vo výške 20 miliónov eur z programu „Ľudské zdroje“ presunuli do programu „Podpora sociálnych služieb“. Bohužiaľ nepodarilo sa mi to. Pritom stačilo urobiť revíziu operačného programu ako to urobili na…

Read more

niečo o mne… Volám sa Soňa Gaborčáková a pochádzam zo Starej Ľubovne. Som gréckokatolíčka, šťastne vydatá, matka jedného syna a celý svoj život som zasvätila pomoci deťom i mladým so zdravotným znevýhodnením. Profesionálnu dráhu som začala v roku 1999, kedy som stála pri zrode zariadenia Dom svätej Anny pre mladých so zdravotným postihnutím v mojom rodnom meste. Najprv ľudia iba neveriacky krútili hlavami, ale ja som bojovala zo všetkých síl. Keď sa obzriem za uplynulých 20 rokov existencie zariadenia vidím desiatky mladých, ktorým sme pomohli zlepšiť ich zdravotný stav alebo sociálnu situáciu. Napríklad mam pred sebou chlapca, ktorý prišiel na vozíku a dnes chodí. Mnohí z našich prijímateľov dokážu dnes samostatne fungovať, ísť si nakúpiť, nemajú strach z cudzích ľudí alebo miest. Spolu s kolegami sme vytvorili funkčný systém podpory pre rodiny, ktorým sa narodilo dieťa so zdravotným znevýhodnením. So svojou bojovnosťou, vytrvalosťou a získanou niekoľkoročnou odbornou praxou som rozhodla…

Read more

Kľúčovou témou budúceho rozpočtu by podľa mňa mala byť starostlivosť o odkázaných občanov. Preto som dnes v rozprave k štátnemu rozpočtu podala pozmeňujúci návrh na presun 20 miliónov eur z aktívnych opatrení trhu práce do sociálnych služieb. Na Slovensku bude mimoriadne horúcim problémom postarať sa o starnúce obyvateľstvo. Mimoriadne o ľudí nad 80 rokov, ktorých počet stúpne nad 80 000 a z ktorých väčšina bude odkázaná na pomoc iných. Problém bude aj s umiestnením ľudí po ťažkých úrazoch, s bdelou kómou, s osobami trpiacimi autizmom, ktoré dovŕšili dospelosť, ako aj pre maloleté deti s poruchou autistického spektra. Ministerstvo práce však v rámci výdavkov plánuje investovať 20 miliónov do aktívnych opatrení trhu práce, dokonca dvojnásobok ako minulý rok. To znamená, že plánuje minúť toľko peňazí ako keď bola nezamestnanosť takmer 13 %. Realita je taká, že ponuka práce je na Slovensku väčšia ako samotný dopyt. Výdavky sa takto stávajú iracionálnym krokom.…

Read more

20/89