PROSÍM, BOJUJTE ZA NÁS!

PROSÍM, BOJUJTE ZA NÁS!

Takto znela prosba seniora žijúceho v zariadení sociálnych služieb. Prosbu vyslovil na stretnutí so seniormi, na ktoré som bola pozvaná. Začali sme ho svätou omšou v kaplnke v areáli zariadenia. Spoločne sme diskutovali a otvorili hneď viacero tém od minimálnych dôchodkov až po skrivodlivosti, ktoré vnímajú seniori ako veľký bôľ. Bola to veľmi plodná diskusia s mnohými podnetmi, ktoré sú potrebné upraviť v zákonoch. Najviac ma zarazil podnet jednej panej, osamelej dôchodkyni bez detí. Táto dôchodkyňa poberá dôchodok vo výške 320 eur. Keď si zaplatí sociálnu službu v zariadení pre seniorov, ostane jej 30 eur. Aby toho nebolo málo, táto pani má vážnu diagnózu spojenú so špeciálnou stravou, ktorú zariadenie nedokáže pripravovať. Preto si musí stravu zabezpečiť sama. Na kompenzačný príspevok na stravu, ktorý by jej výrazne uľahčil životnú situáciu, nemá nárok, pretože býva v zariadení sociálnych služieb. Dôvodom je, že súčasná legislatíva nepripúšťa priznávanie kompenzačných príspevkov iba preto, že ľudia sú v zariadení sociálnych služieb. Je to jeden veľký začarovaný kruh. V októbri sme v parlamente schválili môj návrh zákona, ktorý umožní, aby peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na hygienu… bol priznávaný napríklad deťom s autizmom, ktoré sa nachádzajú aj v zariadeniach. Sľúbila som seniorom, že podobnú úpravu legislatívy navrhnem aj pre nich. Po týchto zmenách by mohli čerpať peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so stravovaním (príkladom je spomínaná pani) aj seniori, ktorí sa nachádzajú v zariadení sociálnych služieb. Najhoršie dopadnú tí seniori, ktorí ostali slobodní, bez detí a ešte s nízkym príjmom.