ZA OBČANMI NA CESTÁCH: STARÁ ĽUBOVŇA, LEVOČA AJ SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ZA OBČANMI NA CESTÁCH: STARÁ ĽUBOVŇA, LEVOČA AJ SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Mám rada môj kraj, v ktorom som sa narodila, vyrástla a žijem dodnes. Krásu histórie Spišu, majestátnosť hôr i dobrotu v ľudských srdciach obdivujem každý deň. Preto chcem, aby z nášho kraja neodchádzali naši krajania, priatelia a rodiny ostávali žiť spolu. K tomu, aby sa nám na východe dobre žilo je dôležitá podpora rodiny i zdravý sociálny systém. O tom ma utvrdili aj slová mnohých z vás, s ktorými som sa osobne stretla v uliciach Starej Ľubovne, Levoči i Spišskej Novej Vsi. O všetkých víziách, ako chceme zabezpečiť ochranu seniorov, chorých, trpiacich, núdznych aj rodiny vraví volebný program KDH s názvom REŠTART – Nádej pre Slovensko. Dobre viem, čo musíme na Slovensku vylepšiť, aby sa ľuďom žilo lepšie.
Preto som predstavila moje riešenia ako:
 prinavrátiť chudobným ľudskú dôstojnosť,
 pomôcť starým a chorým žiť dôstojne,
 poskytnúť príležitosti na dôstojný život ťažko zdravotne postihnutým.
Bojujem za to, aby neboli najzraniteľnejší ľudia odkázaní na milosť alebo nemilosť úradníkov. Naopak chcem, aby Slovensko garantovalo sociálny systém, ktorý pomôže ľuďom v rôznych životných situáciách.