ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÉ OSOBY POTREBUJÚ PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI

ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÉ OSOBY POTREBUJÚ PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI

Na mojich pracovných cestách naprieč Slovenskom vidím množstvo podnetov ako vylepšiť sociálny systém. V lete som sa zastavila v jednej malej kaviarničke v Rajeckých Tepliciach. Kaviareň funguje na princípe sociálneho podnikania. Pracuje tam pán s ťažkým zdravotným postihnutím. Poskytuje informácie o turizme a výrobkoch chránených dielní z regiónu. Takto si privyrába nejaké eurá navyše k svojmu nízkemu invalidnému dôchodku. Myslím, že v budúcnosti bude dopyt po sociálnom podnikaní čoraz vyšší. Problém vidím v tom, že sociálne podnikať môžete aj v prípade, že nezamestnávate ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím resp. dlhodobo nezamestnaných. Obávam sa hlavne toho, že sa na Slovensku rozbehne sociálne podnikanie, ale bez výraznejšieho zamestnávania zdravotne ťažko postihnutých osôb. Avšak práve títo ľudia potrebujú byť zvýhodnení na trhu práce.
Prípadov osôb, ktoré si nedokážu nájsť prácu, pribúda. Výrazne ma žiadajú o systémovú pomoc. Miška Musalová je statočná mladá žena, ktorá skončila vysokú školu. Aj napriek tomu si nemôže nájsť trvalú prácu. Bojuje za právo pracovať pre zdravotne znevýhodnených. Sama to pozná na vlastnej koži, ako to s tými pracovnými príležitostiam na Slovensku je. Píše blogy, aby na ten problém upozornila. Vzhľadom k tomu je aj na kandidátke KDH v module mladých. Som jej fanúšik. Nechce iba poberať dávky, na ktoré ma nárok. Chce pracovať, preto aj študovala, aby raz mohla štúdium zúročiť v praxi. Nie je správne, ak zdravotne znevýhodneným nevytvárame pracovné príležitosti. Sú to často lepší zamestnanci ako ľudia bez hendikepu, lebo prácu si naozaj vážia.
Veď v rámci Európy patríme medzi krajiny, ktoré majú problém so zamestnanosťou ľudí so zdravotným znevýhodnením. Práve z tohto dôvodu som predkladala návrh zákona, ktorý deklaroval, že v sociálnych podnikoch sa majú prioritne zamestnávať znevýhodnení uchádzači o zamestnanie. KDH chce vytvárať také podmienky, aby zdravotne znevýhodnené osoby mali príležitosť zamestnať sa. Príjmom z pracovnej činnosti si tí, ktorí chcú a môžu, zvýšia rodinný rozpočet. Zlepšia kvalitu života. Nebudú závislí od výšky invalidných dôchodkov, ktoré nedokážu zabezpečiť ľudskú dôstojnosť v celom rozsahu.