Cítia krivdu

Cítia krivdu

Čerstvým šesťdesiatničkám sa výchova detí neráta k odchodu do dôchodku tak ako ostatným ženám. Pri zavedení dôchodkového stropu vznikla diskriminácia žien, dôchodkýň, narodených v rokoch 1958 1959. Ide o také malé klamstvo, ktorým sa za výchovu 1 dieťaťa nemajú ženám odpočítať 6 mesiacov. Je logické, že ženy sa voči takejto nerovnováhe búria a vyjadrujú svoju nespokojnosť. Veď pravidlá by mali platiť pre každého rovnako.