ZVÝŠIŤ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK JE NEVYHNUTNÉ, ALE…

ZVÝŠIŤ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK JE NEVYHNUTNÉ, ALE…

Novela zákona o rodičovskom príspevku okrem iného ničí základné princípy sociálneho zabezpečenia. Rozdielna výška príspevku ma „akože“ pomôcť pracujúcim rodičom. Pravda je, že ak chcel niekto vytiahnuť rómsku kartu je to nesprávne. Keďže zo všetkých rodičov, ktorí poberajú rodičák i hmotnú núdzu (teda tí, ktorí sú posúdení, že sú v núdzi) je iba jeden z desiatich. To znamená, že veľa rodičov iba nedokáže splniť podmienku odpracovaných 270 dní. Napríklad mali pracovný pomer na dobu určitú a nestačilo im to na daný počet dní. Absolventky vysokej i strednej školy alebo matky, ktoré mali deti po sebe, čiže reťazové pôrody. Ak chcel niekto vytiahnuť rómsku kartu je na omyle. Nepodporiť určitú skupinu žien nie je šťastným riešením. Ak chceli sociálni demokrati pomôcť pracujúcim rodičom, tak mali umožniť súbeh materského a rodičovského príspevku pre pracujúcich. Nemali zavádzať hlúposti, ktoré veru populačnej krivke nielenže nepomôžu, ale oddialia rodenie detí. Mimochodom túto geniálnu myšlienku zaviedla pani Tomanová a teraz sa k tomu vrátil pán minister Richter. Ten nedávno posielal občanom propagačné letáky o tom, čo pre vás Smer urobil v roku 2019. Stálo to 100-tisíc eur. Myslím, že ľudia by radšej privítali použiť tie peniaze na príspevky, ktoré slúžia na starostlivosť.