PRAJEM NÁM, ABY SME V ROKU 2020 KRÁČALI DEMOKRATICKOU CESTOU

PRAJEM NÁM, ABY SME V ROKU 2020 KRÁČALI DEMOKRATICKOU CESTOU

1. januára 1993 vznikla v srdci Európy Slovenská republika. Stála pred výzvami ako vybudovať nezávislosť štátnosti, demokratické princípy a politický systém postavený na pluralizme. Po rokoch samostatnosti opäť stojíme pred rokom plnom výziev. Bude sa naša spoločnosť uberať demokratickou cestou? Ako sa vysporiada súdnictvo s problematikou (ne)závislosti? Kto nám skutočne vládne? Aké odpovede si dáme na jednotlivé otázky? Verte, že záleží len a len na nás, či naše deti ostanú žiť a študovať na Slovensku. Podieľajme sa na verejnom živote, lebo ak to nebudeme robiť my, krajinu nám uchmatnú zlí ľudia. Verím, že Slovensko má veľa schopných ľudí. Mám nádej v srdci, že sa Slovensko v tomto roku uberie správnou cestou. Prajem nielen nášmu Slovensku ale aj naším rodinám MILOSTIPLNÝ ROK 2020.