AKO SOM V ROKU 2019 BOJOVALA ZA ĽUDSKÚ DÔSTOJNOSŤ?

AKO SOM V ROKU 2019 BOJOVALA ZA ĽUDSKÚ DÔSTOJNOSŤ?

✔️ MÔJ NAJVÄČŠÍ ZÁZRAK ROKU 2019
Dokázala som ako opozičná poslankyňa presadiť návrh novely zákona o peňažných príspevkoch pre zdravotne ťažko postihnutých. Zákon, ktorý pomôže znevýhodnením ľuďom trpiacim autizmom alebo Aspergerovým syndrómom, ale aj iným ZŤP ľuďom.
✔️ CHCELA SOM PODPORIŤ SOCIÁLNE SLUŽBY ZMENAMI V ROZPOČTE
Podala som pozmeňujúci návrh k rozpočtu na rok 2020 na presun 20 miliónov eur z aktívnych opatrení trhu práce do sociálnych služieb. Chcela som investovať financie efektívne tam, kde sú potrebné. V roku 2020 bude vyše 80-tisíc ľudí nad 85 rokov, ktorí môžu potrebovať pomoc zo dňa na deň. Neschválili mi to. Peniaze minister nechal na aktívne opatrenia trhu práce. Mimochodom v takej výške ako keď nezamestnanosť bola 13 %, pričom dnes je 5 %.
✔️ NENECHÁVAJME NAŠICH SENIOROV BEZ OCHRANY
Na Slovensku nie je dostatočne zabezpečená ochrana seniorov a pomoc starším ľuďom. V spolupráci s Fórom na pomoc starším som v NRSR predložila návrh, aby štát financoval „Senior linku“. Tá by v čase núdze poskytovala kvalifikovanú pomoc pre starších ľudí rovnakým spôsobom ako to funguje u detí. Predstavila som aj Desatoro opatrení na ochranu seniorov, ktoré KDH zapracovalo do volebného programu.
✔️ OBEDY ZADARMO PRE CHUDOBNÝCH DÔCHODCOV NEBUDÚ
Mojou legislatívou snahou bolo v tomto roku podporiť starobných a invalidných dôchodcov zabezpečením jedného teplého jedla denne. Bohužiaľ, chudobní dôchodcovia v hmotnej núdzi ostávajú naďalej chudobní a bez možnosti zjesť teplé jedlo zdarma.
✔️ VIANOČNÝ PRÍSPEVOK
Predložila som legislatívne zmeny v rámci poskytovania vianočného príspevku, keďže sa nevypláca všetkým dôchodcom. Podala som pozmeňujúci návrh, ktorý bral do úvahy nielen solidaritu, ale aj zásluhovosť poctivo pracujúcich ľudí.
✔️ DLHÉ ROKY ZANEDBÁVANÉ SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE
Viackrát som navrhovala valorizáciu príspevkov služieb krízovej intervencie. Návrhy riešení pre stav materiálnej chudoby či spôsoby na zabezpečenie existenčného minima. Plénum ich hodilo zo stola. Viaceré riešenia si našli miesto vo volebnom programe KDH, aby prinavrátili ľuďom s nízkym príjmom dôstojnosť.
✔️ DAŇOVÝ BONUS PATRÍ VŠETKÝM DEŤOM
Novela zákona z dielne koalície o dvojnásobnom bonuse pomôže pracujúcim rodičom detí do 6 rokov. Dvojnásobný daňový bonus som navrhovala zaviesť pre všetky rodiny bez ohľadu na vek dieťaťa.
✔️ POMOC PRE ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝCH
Navrhla som zmeny, ktoré by odbremenili všeobecných lekárov, a zároveň by trpiaci ľudia nemuseli osobne chodiť pred posudkovú komisiu v čase dlhodobej PN. Časť z mojich návrhov koalícia prevzala, časť z nich čaká na novú vládu, ktorá pochopí, že papier nemôže byť viac ako ľudská bytosť.
✔️ MÔJ BOJ V RÁMCI VÝŽIVNÉHO
V rámci problematiky výživného som predložila návrh zákona, ktorý upravoval 3 zásadné otázky týkajúce sa výživného. Neskôr ju vládna koalícia prijala, ale vyriešila iba časť problémov spojených s výživným.
✔️ ÚPRAVA MINIMÁLNEHO VÝŽIVNÉHO
Schválenej novele koaličných poslancov som vyčítala možné problémy náhradných rodičov pri ich priznávaní. Tiež, že novela nepomohla rodičom detí, ktorým sa vypláca minimálne výživné. Môj návrh zákona, na rozdiel od koaličného, menil vzorec pre výpočet minimálneho výživného. Takto som chcela zabezpečiť aj vyššie náhradné výživné pre rodiny s nízkym príjmom.
✔️ AKTÍVNE SOM ORGANIZOVALA ALEBO SPOLUORGANIZOVALA:
▪️odborné konferencie s Fórom na pomoc starším v rôznych kútoch Slovenska na tému „Zneužívanie a násilie na starších“,
▪️viedla som kolokvia zamerané na oblasť prepojenia sociálnej a zdravotnej starostlivosti,
▪️s pracovnou skupinou a ekonomickým analytikom som pripravila návrh novej štátnej dávky, ktorá bude slúžiť na úhradu nákladov opatrovania pre odkázané osoby,
▪️publikovala som návrh zmien pre ZŤP pre časopis Integrácia,
▪️publikovala som návrhy na zlepšenie dôstojného života seniorov a v starostlivosti o nich v časopise Fórum seniorov.

Volám sa Soňa Gaborčáková som odborníčka na sociálnu politiku. Ak chcete, aby sa ľudská dôstojnosť stala prioritou sociálnej politiky voľte číslo 15 KDH. Moje číslo je rovnako 15.