BUDÚCI ROK BUDE O NIEČO LEPŠÍ PRE ĽUDÍ S AUTIZMOM A ASPERGEROVÝM SYNDRÓMOM

BUDÚCI ROK BUDE O NIEČO LEPŠÍ PRE ĽUDÍ S AUTIZMOM A ASPERGEROVÝM SYNDRÓMOM

Od júla 2020 sa vďaka schválenej novele zákona, ktorú som predložila, autizmus a Aspergerov syndróm budú brať ako komplexné poruchy s vysokým stupňom miery postihnutia. Som šťastná, že vďaka tomu nebude možné spochybňovať, či títo ľudia majú alebo nemajú nárok na kompenzačný príspevok. Vďaka tomu môžu deti žiť v domácom prostredí, a zároveň sa rodina doslova úplne nezblázni. Rovnako sa rodičom nebude krátiť opatrovateľský príspevok, ak dieťa so zdravotným postihnutím strávi čas v sociálnom zariadení. Táto novela rodinám výrazne pomôže a uľahčí každodennú starostlivosť. V rámci sociálneho systému je ešte veľa nedostatkov, skrivodlivosti a podnetov, ktoré je nevyhnutné vylepšiť. Som pripravená ich urobiť.