SENIOROV TRÁPI, ŽE MÔŽU PRÍSŤ O SVOJ STACIONÁR

SENIOROV TRÁPI, ŽE MÔŽU PRÍSŤ O SVOJ STACIONÁR

Napoludnie som vošla do denného stacionára, kde sa akurát modlili. Vedúca zariadenia chcela bežný program prerušiť, ale poprosila som ju, nech to nerobí. Seniori sa modlili za pokojné prežitie sviatkov. Keď sme sa domodlili, rozprúdila sa debata. Prítomné dámy boli sklamané, že na Slovensku sa nevytvárajú dostatočné podmienky na prevádzkovanie denných služieb pre seniorov s nižším stupňom odkázanosti. Stacionáre zažívajú úpadok, pretože ich nechcú financovať obce a mestá. Predstavila som im spôsob, ako chcem do budúcnosti tento problém vyriešiť. Jedna pani mi darovala ich vlastnoručne vyrobené predmety – háčkovaného snehuliaka a vianočné oplátky. Samotní seniori priznali, že doma by tie predmety nevytvorili, pretože im chýba motivácia. Láska a srdečnosť týchto starých ma dojala. Nezabúdajme, že tretí groš pre našu mamku či otca môže byť aj denná sociálna služba. Tá pomôže udržiavať ich pamäť, zručnosti a dohliadnuť na ich zdravotný stav v čase, keď sme my v práci.