Niekoľkohodinové stretnutie s kresťanskodemokratickou mládežou ma utvrdilo v tom, že mladí ľudia sú motivovaní vylepšiť mnohé oblasti a zachovať pritom kresťanské hodnoty. Zaujímali sa o veci verejné a sociálnu agendu, ktorej sa venujem. Rozprávali sme sa o medzigeneračnej solidarite, dlhodobej starostlivosti, dôchodkovom systéme a o pomoci núdznym. Dotkli sme sa aj problematiky klimatických zmien, na ktoré neustále upozorňuje aj pápež František. Mladí kresťania sú zárukou, že tie pravé hodnoty prežijú aj ďalšie generácie. Som nesmierne nadšená z toho, že prijali pozvanie na konferenciu o týraní a násilí páchanom na senioroch. Konferencia sa bude konať tento mesiac v NR SR, na ktorej chceme upriamiť pozornosť na ochranu seniorov pred zanedbávaním. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s mladými kresťanmi, ktorí sú podobe ako ja, odhodlaní robiť veci lepšie. Držíme spolu, aby sa nám na Slovensku žilo dobre.

Milé stretnutie s kresťanskodemokratickou mládežou