Na dnešnom Ústavnoprávnom výbore sa rokovalo aj o mojom návrhu zákona na zlepšenie životných podmienok pre ľudí s poruchami autistického spektra a s Aspergerovým syndrómom. Ústavnoprávny výbor jednohlasne schválil uznesenie o tom, aby výbor zákon schválil. Sme na dobrej ceste k pomoci pre týchto ľudí. Vo štvrtok ma ešte čaká výbor pre financie a rozpočet a budúci týždeň gestorský výbor pre sociálne veci. Následne sa tento zákon ako celok bude prerokovávať na schôdzi. Držte mi palce, aby tento zákon prešiel. Pomôžeme ním okrem ľudí s poruchami autistického spektra a ľudí s Aspergerovým syndrómom aj iným osobám so zdravotným znevýhodnením. Pomôžme tým najzraniteľnejším.

Malý krok k pomoci pre zdravotne znevýhodnených je úspešne za nami