Stará Ľubovňa je mojím rodným mestom. Stále sa preto teším na tradičný Ľubovniansky jarmok. Stretnem tam rodinu, susedov aj starých známych, ktorí sa vrátia do rodiska len párkrát v roku. Výnimočnou je ULIČKA REMESIEL, kde sa prezentujú remeselníci s výrobkami z dreva, železa alebo s inými tradičnými prácami. Napríklad tkanie bolo kedysi súčasťou pestrej domácej výroby, ktoré sa premietlo do našej kultúry. Páčilo sa mi, ako sa môže remeslo starých otcov tvorivo sprostredkovať mladšej generácii. Tvorivé remeslá by mohli byť spôsobom rozvoja sociálnych podnikov na Slovensku. Nezamestnaní so zdravotným obmedzením by našli zmysluplnú prácu a zároveň by sa uchovalo dedičstvo našich otcov. Pri stánku mladých so zdravotným znevýhodnením z Domu sv. Anny som videla spôsob, ako podporiť túto cieľovú skupinu. Hendikepovaní ľudia dokážu s odbornou pomocou tvoriť krásne a užitočné veci. Ak by sa z toho stalo sociálne podnikanie, môžu sa plnohodnotne aktivizovať. Zároveň si zvýšia príjmom životnú úroveň a stanú sa plnohodnotnou súčasťou pracovného trhu.

Tradičné remeslá môžu byť príležitosťou sociálneho podnikania pre zdravotne znevýhodnených