Novela S. Gaborčákovej o peňažných príspevkoch ŤZP je v 2. čítaní

Novela S. Gaborčákovej o peňažných príspevkoch ŤZP je v 2. čítaní

Návrh zákona nezaradenej poslankyne Sone Gaborčákovej o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) sa v stredu dostal do druhého čítania. Chce ním odstrániť znevýhodnenia ľudí trpiacich autizmom alebo Aspergerovým syndrómom, ktoré nastávajú v aplikačnej praxi. Gaborčáková navrhuje upraviť

Kedy sa skončí utrpenie ľudí, ktorí potrebujú pomoc?

Kedy sa skončí utrpenie ľudí, ktorí potrebujú pomoc?

Zákon o sociálnych službách sa menil v tomto volebnom období 4-krát. Týmito novelami sa len „plátajú“ zanedbané diery. Je mi ľúto, že oblasť starostlivosti o chronicky chorých ľudí sa naďalej nerieši prepojením sociálneho a zdravotníckeho systému. Dlhoročným problémom v sociálnych službách je nerovnomerné financovanie verejných