O MNE

Bydlisko:Stará Ľubovňa
Vzdelanie:vysokoškolské, II. stupňa
1994 – 1999 UMB - Banská Bystrica, Pedagogická fakulta, odbor soc. práca, vychovávateľstvo, soc. pedagogika vysokoškolské, III. stupňa
2014 -2015 KU v Ružomberku, Pedagogická fakulta, odbor sociálna práca
Zamestnanie:od roku 1999 – po súčasnosť GKCH Prešov, stredisko : Dom sv. Anny , Štúrová 5, 06401 Stará Ľubovňa
pracovná pozícia - riaditeľka ( vedúca Domu sv. Anny) od roku 2004 – 2008 KU v Ružomberku, školiace a konzultačné pracovisko Stará Ľubovňa
pracovná pozícia – vysokoškolský asistent.
Ďalšie vzdelávanie:r. 2009 – získanie akreditácie supervízora
r.2011-2014- aktívne sociálne učenie programové /ASUP/ a jeho využitie v sociálnej facilitácii psychosomaticky postihnutých klientov
r.2012 – Adjustment to Work – Príprava na prácu a pracovné podmienky
r.2015 – rigorózne konanie
Lektorovanie:r. 2004 – 2009 vysokoškolská asistentka
r. 2004 – 2009 lektorka soc. – psych. výcviku pre oblasť sociálno – komunikačných zručností
r. 2009 - odborný príspevok na konferencii pri príležitosti Dňa abstinencie v Prešove.
r. 2010 – spoluautorka Komunitného plánu mesta Stará Ľubovňa na r. 2010 – 2013
r.2012- odborný asistent projektanta pre implementáciu projektu Švajčiarského finančného mechanizmu „ Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“ na roky 2012-2016.
r. 2014- odborný príspevok na konferencii INTER PARES - „Najlepšia prax poskytovania sociálnych služieb osobám s postihnutím“
Členstvo v odborných a poradných orgánoch:od r. 2006 – po súčasnosť členka soc. komisie MZ v Starej Ľubovni
od r. 2004 – 2008 odborný konzultant pre diplomové práce
od r. 2011- registrovaná supervízorka na MPSVaR
od r. 2014- poslankyňa MZ v Starej Ľubovni

NAVRHNEM KONKRÉTNE OPATRENIA

pon uto str štv pia sob ned
1
2
9:00
Schôdza NR SR
NR SR Bratislava
Program na 02. apríl 2019
3
9:00
Schôdza NR SR
NR SR Bratislava
Program na 03. apríl 2019
4
9:00
Schôdza NR SR
NR SR Bratislava
Program na 04. apríl 2019
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11:00
Pracovné stretnutie
Bratislava
Program na 15. apríl 2019
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

PORTFÓLIO

Svoj profesionálny život som zasvätila pomoci deťom a mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením. V roku 1999 som začala s pomocou deťom.Ľudia iba neveriacky kývali hlavami, že sa mi to nepodarí. Ja som sa nevzdala. Napriek ťažkým obdobiam som vybudovala komplexný systém starostlivosti pre tých najzraniteľnejších – Dom sv. Anny v Starej Ľubovni. Spoločne hájime záujmy tých najzraniteľnejších. Motto zariadenia je “Nemožné sa stáva možným”. Nikdy sa nevzdávajte, lebo cieľ je určite pred Vami.