O MNE

Bydlisko:Stará Ľubovňa
Vzdelanie:vysokoškolské, II. stupňa
1994 – 1999 UMB - Banská Bystrica, Pedagogická fakulta, odbor soc. práca, vychovávateľstvo, soc. pedagogika vysokoškolské, III. stupňa
2014 -2015 KU v Ružomberku, Pedagogická fakulta, odbor sociálna práca
Zamestnanie:od roku 1999 – po súčasnosť GKCH Prešov, stredisko : Dom sv. Anny , Štúrová 5, 06401 Stará Ľubovňa
pracovná pozícia - riaditeľka ( vedúca Domu sv. Anny) od roku 2004 – 2008 KU v Ružomberku, školiace a konzultačné pracovisko Stará Ľubovňa
pracovná pozícia – vysokoškolský asistent.
Ďalšie vzdelávanie:r. 2009 – získanie akreditácie supervízora
r.2011-2014- aktívne sociálne učenie programové /ASUP/ a jeho využitie v sociálnej facilitácii psychosomaticky postihnutých klientov
r.2012 – Adjustment to Work – Príprava na prácu a pracovné podmienky
r.2015 – rigorózne konanie
Lektorovanie:r. 2004 – 2009 vysokoškolská asistentka
r. 2004 – 2009 lektorka soc. – psych. výcviku pre oblasť sociálno – komunikačných zručností
r. 2009 - odborný príspevok na konferencii pri príležitosti Dňa abstinencie v Prešove.
r. 2010 – spoluautorka Komunitného plánu mesta Stará Ľubovňa na r. 2010 – 2013
r.2012- odborný asistent projektanta pre implementáciu projektu Švajčiarského finančného mechanizmu „ Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“ na roky 2012-2016.
r. 2014- odborný príspevok na konferencii INTER PARES - „Najlepšia prax poskytovania sociálnych služieb osobám s postihnutím“
Členstvo v odborných a poradných orgánoch:od r. 2006 – po súčasnosť členka soc. komisie MZ v Starej Ľubovni
od r. 2004 – 2008 odborný konzultant pre diplomové práce
od r. 2011- registrovaná supervízorka na MPSVaR
od r. 2014- poslankyňa MZ v Starej Ľubovni

NAVRHNEM KONKRÉTNE OPATRENIA

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PORTFÓLIO

Svoj profesionálny život som zasvätila pomoci deťom a mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením. V roku 1999 som začala s pomocou deťom.Ľudia iba neveriacky kývali hlavami, že sa mi to nepodarí. Ja som sa nevzdala. Napriek ťažkým obdobiam som vybudovala komplexný systém starostlivosti pre tých najzraniteľnejších – Dom sv. Anny v Starej Ľubovni. Spoločne hájime záujmy tých najzraniteľnejších. Motto zariadenia je “Nemožné sa stáva možným”. Nikdy sa nevzdávajte, lebo cieľ je určite pred Vami.