Kedy sa skončí utrpenie ľudí, ktorí potrebujú pomoc?

Kedy sa skončí utrpenie ľudí, ktorí potrebujú pomoc?

Zákon o sociálnych službách sa menil v tomto volebnom období 4-krát. Týmito novelami sa len „plátajú“ zanedbané diery. Je mi ľúto, že oblasť starostlivosti o chronicky chorých ľudí sa naďalej nerieši prepojením sociálneho a zdravotníckeho systému. Dlhoročným problémom v sociálnych službách je nerovnomerné financovanie verejných

Gaborčáková je za zrovnoprávnenie poskytovateľov sociálnych služieb

Gaborčáková je za zrovnoprávnenie poskytovateľov sociálnych služieb

Opozičná poslankyňa Soňa Gaborčáková (nezaradená) podporuje novelu zákona o sociálnych službách, ktorá podľa nej zrovnoprávni verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Odmieta tiež tvrdenia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), že novela ukladá samosprávam povinnosť dofinancovať poskytovanie sociálnych služieb neverejnými

Deň Ústavy

Mnohokrát si ani neuvedomujeme, že práve Ústava Slovenskej republiky je v podstate „rodný list“ našej republiky. Keď si dnes zájdeme na svätú liturgiu alebo slobodne vyjadríme názor na aktuálnu situáciu, spomeňme si na ústavu. Tá je základným kameňom demokracie, cestou