Rieši minister práce príčinu problému alebo iba symptómy?

Rieši minister práce príčinu problému alebo iba symptómy?

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a rezort ministerstva práce svojimi opakovanými reakciami potvrdzujú, že ich prioritou nie je riešiť dostupnosť opatrovateľskej služby pre trpiacich ľudí. Chýbajúci efektívny systém financovania deinštitucionalizovanej starostlivosti spôsobuje nedostupnosť opatrovateliek a komplikácie opatrovať